www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kontrollutvalget brukte storslegga On. 2. des. 2020
Meny

Kontrollutvalget brukte STORSLEGGA

Publisert 25.08.15. Oppdatert 10:55 (Reporter Svein-H. Strand) Kontrollutvalget i Vestby fattet i sitt ekstraordinære møte 19. august vedtak som må kunne kalles både oppsiktsvekkende og historiske. Blant annet stiller utvalget, sitat: "et alvorlig spørsmål ved administrasjonens kvalitetssikring av sine vedtak i byggesaker." Dette gjør utvalget etter at det er kommet nye opplysninger i saken om administrasjonens godkjenning av bruksendring for 2 etasje i ordførerens garasje.

► Bakgrunnen for utvalgets behandling av saken, framgår det i vedtaket, er "påstander om ulikebehandling og utnytting av bekjentskap."

Med andre ord, som ikke er kontrollutvalgets: Korrupsjonsliknende forhold!

► Det siterte står i punkt 6 i utvalgsvedtaket, og videre i punkt 6:

"Mangelen på dokumentasjon av den hjelpen som ordføreren fikk av bygningssjefen og kommunens godkjenning av søknaden uten kontroll, gjør det vanskelig å tilbakevise disse påstandene."

► Til slutt i punkt 6 finner man det "også kritikkverdig at rådmannen ikke redegjorde for denne kontakten i notatatet til plan- og miljøutvalget."

► Kontrollutvalget sender i punkt 7 saken til kommunestyret. Og det med en innstilling om at "Kommunestyret finner det kritikkverdig at kommunens fremste tillitsvalgte i denne saken ikke har fulgt opp sin opplysningsplikt. Dette kan svekke kommunens og innbyggernes tillit til de folkevalgte."

Forslaget til vedtak fra kommunestyrets side er i seks punkter, og ovenstående er punkt 1. Dette punktet ble vedtatt mot Paal Jargels (H) stemme. Jargel ønsket å utsette hele saken, men også dette forslaget ble nedstemt av utvalgts fire øvrige medlemmer.

► Kontrollutvalget sier videre i punkt 1 til kommunestyret at ordføreren "var kjent med reglene om utnyttelsesgrad og antall etasjer" i bebyggelsesplanen for Sole Skog. Og dette "helt fra søknaden om bygging av garasje først fikk avslag i år 2000".

Hva ordfører John A. Ødbehr sier til dette, framgår ikke selv om han var til stede og svarte på spørsmål. Til stede for å svare på spørsmål var også rådmannen, bygningssjefen og en konsulent i administrasjonen.

► Innledningsvis i utvalgets lange vedtak viser en til at det ble fattet vedtak i saken også i møtet 24. juni, det siste før sommerferien. De nye opplysninger som gjorde at utvalget behandlet saken igjen, framgår ikke eksplisitt.

Møtet 19. august behandlet også, for fjerde gang, ordførerens bruk av  gratistelefonen som følger vervet. Se egen sak som kommer i LM om dette, samt mer fra kontrollutvalgets lange vedtak i garasjesaken.

► Den offentlige protokoll fra møtet i kontrollutvalget forelå ikke før i går. LM fikk den tilsendt etter purring. Møteprotokollen var da nettopp godkjent av utvalgsleder Siri Hov Eggen (Ap) og nestleder Jon E. Angset (Frp).
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland