www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kommunen snur helt om i Engene-saken? To. 26. nov. 2020
Meny

Kommunen snur helt om i Engene-saken?

Publisert 12.09.14. Oppdatert senest 13:40. Dersom de folkevalgte i plan- og miljøutvalget ledet av Pål Engeseth (H) følger opp, gjør Vestby kommune helomvending i den lange tvisten om veiomleggingen til hyttefeltet på Engene gård.

Foto av deponi fra veiomleggingen: Privat

♦ –
Det er helt uhyggelig at konstituert rådmann nå går inn for å godkjenne gårdbruker Christel Flagestads klage. Ikke til å forstå, sier en av de berørte hyttenaboene som i flere år, med advokatbistand, har kjempet mot veiomleggingen og skadene den har påført naturen. Selve saksframlegget har hatt Live Eek som saksbehandler.

– Fylkesmannen, forliksrådet og tingretten har sagt sitt, og kommunen selv har i første runde avslått dispensasjon for den mye omtalte nye veien ingen vil ha, oppsummerer vår kilde som fortsatt ønsker å være anonym.

Den oppsiktsvekkende innstillingen fra konstituert rådmann Sjur Authen foran møtet 22. september, lyder slik: Klagen har ført fram. Det gis dispensasjon fra LNF-bestemmelsene (landbruk, natur, friluftsliv red. anm.) i kommuneplanen og fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 1. Igangsettingstillatelse for tiltaket kan ikke gis før det foreligger dom om omskiping av veirett og sanering av eksisterende veitrasé.

LES OGSÅ vår artikkel fra 30. september i fjor: Engene-saken stadig dystrere.

LM er eneste nyhetsmedium i distriktet som har fulgt saken tett siden sommeren 2009. Her er en samleside med alt som ble publisert i 2013.

Her en samleside med lenker til det som ble publisert i perioden 2009-2011. Vi gjør oppmerksom på at artiklene som disse lenkene viser til, ligger på den såkalte nyhetsmodulen, under den faste forsidetoppen. Skroll ned!


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland