www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kommunen frifunnet i Såner-saken Sø. 17. jan. 2021
Meny

Kommunen frifunnet i Såner-saken

Publisert 16.10.13 (LM Nyhetsdesk) Også Borgarting lagmannsrett har nå frifunnet Vestby kommune for krav om erstatning fra Nilof AS. Selskapet krevde å få tilbakebetalt deler av kjøpesummen etter å ha hevet kjøpet av tidligere Såner ungdomsskole i 2007. Lagmannsretten forkastet også Nilof AS’ anke av at selskapet var forpliktet til å betale erstatning grunnet hevingen. Erstatningskravet kommunen ble tilkjent ble som i tingretten: 4,75 millioner kroner.

LM arkivfoto

Kommunen fikk bare 20 prosent av summen etter at daværende Tønsberg Bolig AS kjøpte den nedlagte ungdomsskolen for 9,5 millioner kroner.

♦ Ankesaken gjaldt bl.a. om selskapet kunne gå fra avtalen på grunnlag av hvordan kommunen behandlet søknaden om rammetillatelse for det planlagte tiltaket: Ombygging av det gamle skolebygget til klinikk for palliativ behandling.

Rammetillatelsen etter at kjøpekontrakten var inngått var en slik godkjenning av rammesøknad som lå til grunn for overdragelsen. Nilof AS var dermed forpliktet til å betale den avtalte kjøpesummen. Kommunen var da berettiget til å heve kontrakten og få erstatattet sitt økonomiske tap som følge av avtalehevingen, sier retten.

– Dommen er ennå ikke rettskraftig, og framtidig utnyttelse av eiendommen må vurderes senere. Slik jeg ser det, er dommen basert på riktige premisser, kommenterer rådmann Knut Haugestad på kommunens hjemmeside.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland