www.lokalmagasinet.no NYHETER | KOMMUNEDELPLAN FOR SON Ti. 1. des. 2020
Meny

Kommunedelplan for Son – superviktig sakFoto: Sturla Strand Salg og Foto ©

Det er ingen overdrivelse å si at arbeidet med å lage en kommunedelplan for Son er blitt en superviktig sak.  Planarbeidet  er nå  i gang i rådhuset, etter at  den frivillige arbeidsgruppa i Son  i desember 2007 leverte et omfattende og detaljert materiale som lokalbefolkningens innspill.
I margmenyen til venstre finner du det foreløpige innholdet i denne underseksjonen som vi har opprettet under hovedmenyen Nyheter.
Innholdet er naturlig nok preget av det viktige startarbeidet lokalt, og ikke akkurat rykende ferskt. I tråd med konseptet om at vi har lagt vekt på at Lokalmagasinet.no også skal være et nyttig magasin for arkivoppslag og gjenbruk, har vi imidlertid valgt både å samle stoffet og å gi det en godt tilgjengelig plass.
Nyheter og informasjon fra prosessen som planarbeidet nå gjennomgår i kommunens administrasjon, vil bli redigert og plassert i menyen vår alt etter hvilket konkret innhold stoffet har. Korte, løpende nyhetssaker om arbeidets gang vil mest trolig bli å finne på hovednyhetsbolken her på iPub Index.
PS: Vi er dessverre ikke ajour med å publisere innspillene fra de ulike foreninger og enkeltpersoner. Det blir lagt ut lenke fra forsiden etter hvert som mer kommer på plass.
Hilsen redaksjonen
 


 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland