www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kommunalt AS i symbiose med Nav On. 2. des. 2020
Meny

Kommunalt AS i symbiose med Nav

Publisert 13.04.12 (Reporter Svein-H. Strand) Næringstjenester AS, stiftet i 1995, er Vestby kommunes lite kjente heleide selskap som lever i total symbiose med Nav. Overskuddet var i fjor på snaue 50.000 kroner etter drøye en og en kvart million i tilskudd fra kommunen og nær 3,6 millioner fra staten. Her produseres det tennbrikker og ytes makuleringstjenester, noe som i fjor innbrakte 1,7 millioner kroner i rene salgsinntekter.

Foto fra hjemmesiden Naringstjenester.no

♦ Før arbeids- og velferdsreformen var bedriften en gren innenfor Aetat-systemet. Det er nemlig en arbeids-markedsbedrift med 36 ansatte, herav varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for 29 yrkeshemmede personer.

Hele driften hviler på en avtale med NAV Tiltak Akershus og et vedtak i kommunestyret om å opprette slike arbeidsplasser.

♦ Bedriftens årsberetning og årsmelding for 2011, og strategiplan for 2012-2014, vitner om en veldrevet bedrift som siden 2010 har holdt til i nye lokaler på Deli industriområde.

Men i bunnen ulmer et prinsipielt skisma i forhold til Nav, bl.a. om hvordan tilskuddene skal beregnes. Eller mer presist: Om en skal telle årsverk, slik Nav forlanger, eller antall personer i tiltak.

♦ LM kommer tilbake med mer foran formannskapets behandling av saksframlegget for årets generalforsamling. Bare dette så lenge, fra strategiplanen: Uten salg av tiltaksplasser til Nav, finnes det ikke økonomisk grunnlag for en videre drift.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland