www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kommunalt akuttmedisinsk døgntilbud innen nyttår 2016 Ti. 1. des. 2020
Meny

Kommunalt akuttmedisinsk døgntilbud innen nyttår 2016

Publisert 07.09.14. Oppdatert 13.10.14 (Reporter Svein-H. Strand) Innen 1. januar 2016 skal alle kommuner ha etablert et døgntilbud for akutt innleggelse i dagdrevet medisinsk avdeling. Dette er noe som ligger inne i den nasjonale Samhandlingsreformen og skal være i stedet for, og bedre for pasienten enn å bli innlagt på sykehus. Behovet for slike senger er regnet for å være én per 10.000 innbyggere.

♦ Interkommunale løsninger er da blitt det vanlige, og Vestby vender seg mot Mosseregionens lokalmedisinske senter (MLMS) som allerede er etablert til dette formålet. I Mosseregionen har Vestby fra før et godt etablert samarbeid om legevakt.

I tillegg ligger det an til at Vestby etter ønske blir overflyttet fra Ahus til opptaksområdet for Sykehuset Østfold helseforetak og det nye sykehuset som bygges på Kalnes.

Til møtet i Vestby kommunestyre 15. september foreligger det en innstilling om å gi rådmannen fullmakt til å innlede og sluttføre forhandlinger med Moss kommune, og inngå de nødvendige avtaler med alle parter som er berørt. Vestbys kommunale helse- og omsorgsutvalg sluttet seg enstemmig til dette i møtet 3. september.

Saken er senere avgjort i tråd med dette i et enstemmig vedtak i kommunestyret.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland