www.lokalmagasinet.no NYHETER | KOMMUNAL SAKSBEHANDLING OG ADMINISTRASJON To. 3. des. 2020
Meny

♦ Dette er åpningsside for den vide stoffgruppen  KOMMUNAL SAKSBEHANDLING OG ADMINISTRASJON på Lokalmagasinet.no, med artikler som går noe bakover i tid.
♦ Lenker til sakene som er publisert så langt i denne stoffgruppen ser du nå i margmenyen t.v..  Og: Bilde til å friske opp åpningssiden er underveis... 
Hilsen redaksjonen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland