www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kjøpekontrakt foran firemetersregelen? Ti. 27. okt. 2020
Meny

Kjøpekontrakt foran firemetersregelen?


Torsdag 18.07.13 (LM Nyhetsdesk) Hva som er avtalt ved kjøpstilbud og i kjøpekontrakt må gå foran firemetersregelen i plan- og bygningsloven. Dette legger Landskapsarkitektene Berg og Dyring AS til grunn i sin søknad om å få dispensasjon for framføring av gangveien over platået på tidligere Son skole. Et tiltak som sto ferdig gjenomført uten søknad for snart ett år siden (bildet). Søknad om godkjenning på etterskudd ble levert i november.

♦ Bygningssjef Hans Chr. Fæste innvilget søknaden administrativt. Men under behandlingen av en naboklage avdekket bygningsavdelingen hans at det skulle vært søkt om dispensasjon fra kravet om avstand til naboeiendommer.

– Når det bygges veier og gangveier uten regulering i forkant, må tiltaket søkes om. Da gjelder også firemetersregelen i plan- og bygningsloven, fastslo bygningssjefen. Dermed må det en dispensasjon til.

Arkitektfirmaet viser til at det allerede ved Otto B. Backes kjøpstilbud og inngåelse av kjøpekontrakt ble lagt til grunn at traseen skulle gå der den nå ligger.

Som det heter i søknaden som nå er sendt til Vestby kommune ved juridisk konsulent og bygningssjef: "Tracéen ble av budgiver ansett som betingelse for kontrakt for ikke å miste unødvendig areal av eiendommen."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland