www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kjenner til feilaktig katolskregistrering Fr. 30. okt. 2020
Meny

Kjenner til feilaktig katolskregistrering

Publisert 04.07.15 03:03 (Reporter Svein-H. Strand) Administrasjonen i Vestby kommune er kjent med at personer bosatt i kommunen feilaktig er registrert som medlemmer i Oslo katolske bispedømme, men vet ikke hvor mange dette gjelder. Kommunen kjenner videre til at dette også gjelder innbyggere uten innvandrerbakgrunn som aldri har vært i kontakt med Den katolske kirke.

► Dette går fram av et brev fra kommunen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og sistnevnte opplysning må sies å være en oppsiktsvekkende utvidelse av grunnlaget for den aktuelle bedragerisaken.

I brevet viser kulturkonsulent Nina Brun Ludvigsen innledningsvis til saken om Oslo katolske bispedømmes praksis med registrering av medlemmer som nå etterforskes av politiet som grovt bedrageri.

Hun opplyser at kommunen i 2014 overførte kr. 510.880,- basert på at det var 412 tilskuddsberettigede medlemmer bosatt i kommunen (tilskuddssats kr. 1240.-, red. anm.).

Vi er kjent med at personer bosatt i Vestby kommune feilaktig er registrert som medlemmer i Oslo katolske bispedømme, men vi kjenner naturlig nok ikke til omfanget av urettmessig registrerte medlemmer. Helt konkret kjenner vi til at dette bl.a gjelder innbyggere uten innvandrerbakgrunn som aldri har vært i kontakt med den katolske kirke.

Kulturkonsulenten viser her til opplysninger som har kommet fram om at praksisen med registrering av medlemmer i hovedsak gjelder innvandrere fra katolske land.

Det er på bakgrunn av dette grunn til å tro at Vestby kommune har utbetalt for mye i kommunalt tilskudd til Oslo katolske bispedømme, og urettmessig utbetalte tilskuddsbeløp vil kreves tilbakebetalt. Kommunen vil vurdere dette nærmere når vi blir kjent med omfanget av saken, skriver Brun Ludvigsen.

Og hun spør:

Når kan det forventes at medlemsregisteret er korrigert og korrekte medlemstall kan legges frem?

Hvor mange år tilbake kan urettmessig utbetalte tilskuddsbeløp kreves tilbakebetalt?

Kulturkonsulenten ber til slutt Fylkesmannen informere nærmere om hvordan kommunen skal forholde seg i denne saken videre.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland