www.lokalmagasinet.no NYHETER | KJENNER DU TIL Miljørettet helsevern i Mossedistriktet? Sø. 27. sep. 2020
Meny

KJENNER DU TIL Miljørettet helsevern i Mossedistriktet?

(20.06.18) Miljørettet helsevern i Mossedistriktet er et samarbeid mellom Østfold-kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler, samt Vestby i Akershus. Organet arbeider med de faktorene i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen din.

► Arbeidsfeltet består av rådgivning og behandling av klagesaker, uttalelser og medvirkning i kommunale planer, tilsyn og inspeksjons-virksomhet, tilsyn med badevannet, hygienesertifikat på skip, samt informasjon.

Kommunene inngikk allerede 2004 dette samarbeidet for å styrke kompetansen og imøtekomme nye forskrifter og krav innenfor på området. Det interkommunale samarbeidsorganet er likevel ikke spesielt godt kjent, i det minste her i Vestby.

Avdelingen har to ansatte miljøingeniører som utreder og behandler saker på oppdrag fra kommunene, andre offentlige instanser, befolkningen og næringslivet. De viktigste lovhjemlene som forvaltes her, er Folkehelseloven kap. 3 og Forskrift om miljørettet helsevern.

Lenke til mer om Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, på hjemmesiden til Moss kommune, oppdatert i forrige måned.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland