www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kjæreste-ringer for vår regning? Fr. 4. des. 2020
Meny

En kjæreste-ringer –

FOR VÅR REGNING?

Mandag 29.12.14. Korrigert 30.12.14. 16:03 (Reporter Svein-H. Strand) Tre reportere i Moss Avis har nå gjennomanalysert Høyre-ordfører John A. Ødbehrs detaljerte telefonutskrift for 2013, inkludert bl.a. private samtaler, tekstmeldinger og "Tale til/fra skip i internasjonalt farvann". Avisen hadde i forveien summert ordførerens telefon- og datakostnader helt tilbake til 2010.

Et to siders oppslag lillejulaften vinkles, uten at det sies direkte, mot at han svir av mer i tellerskritt på å holde kontakt med kjæresten i Danmark enn på innbyggerkontakt og andre ordførersaker. I alle fall i fjor.

Ødbehr reagerer sterkt på en slik sammenstilling og vinkling rundt det som hviler på en avtale om fri telefon. Han ser det som et ledd i avisens kampanje mot ham personlig, i forlengelsen av støtten til "Høyre-opprøret" i nominasjonsprosessen.

PÅ STRANDA I SYDEN MED KJÆRESTEN

Noe som verken telefonutskriften eller reportasjen forteller, er bl.a. at en betydelig del av utenlandstrafikken skriver seg fra tjenestesamtaler mens jeg har vært på ferie i syden, sier Ødbehr til LM.

På ferie med kjæresten?

Ja. Og jeg har hatt samtaler til Norge mens hun har sittet ved siden av meg på stranda. Jeg ringer jo ikke til henne da!

Avisen har summert utenlandstrafikken i fjor til 27.604 kroner. "En regning som til syvende og sist havner på skattebetalernes bord", som det heter i reportasjen.


Fra sin utenlandssamtale til LM
en tilbakeringing fra julefri i svenske fjell, ønsker Ødbehr ikke å gå i detaljer om telefonbruken. Det vil han spare til rapporten kontrollutvalget skal få over nyttår.

Det tegnes et bilde av meg som en notorisk sløser på skattebetalernes bekostning, fastslår ordføreren.

KJØRER MYE GRATIS FOR KOMMUNEN
Men ingen ting kan være fjernere fra sannheten om hvordan jeg vurderer min ordføreroppgave opp mot økonomi. Hvis noen ser på kjøreoppgavene mine, generert fra bilens GPS, vil de se at jeg har kjørt for til sammen 57.000 kroner i tjeneste som jeg ikke har krevd ei krone i kilometergodtgjørelse for, tilføyer han.

En betydelig del av de høye telefonregningene de siste årene tilskrives at Ødbehr har brukt mobilen fra steder som ikke har vært tilknyttet trådløst WI-FI-anlegg.

I dag er det WI-FI-anlegg på tre steder der ordføreren ofte befinner seg inkludert hos kjæresten i Danmark, understreker han.

BRUKTE 15.000 AV FERIEPENGENE
I Son er det ellers ingen hemmelighet at ordføreren brukte 15.000 kroner av sine feriepenger som bidrag til "rekefesten" for deltakerne i sommerens historiske seilarrangement "Europe Week".

Da kommunen sviktet med å gi tilskudd til det sosiale under landligget i Son, ble det trommet sammen til et frivillig spleiselag blant lokale næringsdrivende. Og altså med et betydelig ordførerbidrag, som gjaldt både penger og medgått tid sammen med den lille gruppen som sto for anretningen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland