www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kirkelig millionfadese Lø. 31. okt. 2020
Meny

Kirkelig millionfadese

Publisert 28.11.13. Oppdatert 12:13. (Reporter Svein-H. Strand) Kontrakt med entreprenør er skrevet og spaden satt i jorda. Likevel er det nå helt uklart om det lenge planlagte kirkebygget, en såkalt kulturkirke for alle, med nytt menighetssenter på Saga-tomta i Son, blir oppført og eventuelt hvordan. Mandag vedtok Vestby formannskap mot to stemmer fra Frp og KrF å trekke tilbake 11 millioner kroner som skulle vært utbetalt neste år. Men på andre premisser enn det byggekomiteen har lagt til grunn.

♦ Beløpet sto på rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett for de kommende fire årene, i henhold til tidligere vedtak.

Til kirkeprosjektet var det for hele perioden avsatt til sammen 25 millioner kroner til det kirkelige fellesrådets prosjekt.

I henhold til lover og regler og brev fra biskopen, må alt areal som skal være kirkelig vigsles til å inngå i Den norske kirke. Dette hadde ikke alle fått med seg før til formannskaps-møtet.

Aps Tom A. Ludvigsen gikk i svært sterke ordelag langt i å hevde at noen hadde villet føre kommunen bak kirkelyset. Hans forslag om i første omgang å ta ut 11 millioner for neste år fikk flertall med sju stemmer fra Ap, H og Sp.

Helt ukjent med dette sto byggekomiteen og Høyres Pål Engeseth samtidig på åpent møte i Son og orienterte om prosjektet som nå er igangsatt.

LM følger opp med kommentarer og formannskapets lange begrunnelse for millionkuttet. Engeseth føler seg dolket i ryggen av sine egne, ifølge Moss Avis.

At Høyre hoppet på et benkeforslag fra Ludvigsen i en sak som denne, kan ventes å få pepper internt i lokalpartiet.


Budsjettbehandlingen avsluttes først i kommunestyret i desember. I mellomtiden skal kommunen i dialog med fellesrådet, som igjen må i dialog med entreprenøren. Det endelige budsjettvedtaket kan derfor bli mindre dramatisk enn det kan se ut for i dag.
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland