www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kaos ble omforent nominasjonsorden Fr. 4. des. 2020
Meny

Kaos ble omforent nominasjonsorden

Publisert 12.12.14 (Reporter Svein-H. Strand) LM graver i bl.a. dokumenterbare fakta om nominasjonsprosessen i Vestby Høyre. Dette på bakgrunn av de oppsiktsvekkende sterke påstandene, og spesielt selve nominasjonsmøtet, som Moss Avis har gjort seg til talerør for. Hva var det nominasjonsmøtet med stort flertall vedtok? Hva var det ordførerkandidat John A. Ødbehr "trakk opp av lomma"?

Hele 21 av 30 navn, 70 prosent, er felles for alle listene. Det viser en sammenstilling av:

► "Utkastet" fra mindretallet på tre i Vestby Høyres nominasjonskomité som ble lekket og publisert i Moss Avis ("Jargel-listen").

► Den endelige listen fra flertallet på fire, inkludert nestleder Tone B. Yrving.

► Forslaget som ordførerkandidat John A. Ødbehr ble bedt av lederen i Akershus Høyre og stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (!) om å sette sammen "på overtid" til nominasjonsmøtet (omforent liste).

Det som avviker er:

1) De som trakk seg og måtte suppleres med nye personer.

2) Noen enkeltkandidater, for å få kabalen kjønn-bosted-alder til å gå opp.

► Det er også noen få endringer fra "Ødbehr-listen" til den vedtatte. Blant annet trakk Steinar Hansen og Lasse Løw seg bare få timer før nominasjonsmøtet.

I forveien hadde fire trukket seg fra lista. Og i denne relativt kaotiske situasjonen fulgte den allerede nominerte ordførerkandidaten faktisk skriftlige råd som Akershus Høyre hadde satt opp for lokalforeningene til å takle situasjoner som bl.a. denne.

"Resultatliste" fra nominasjonsmøtet der det framgår hvordan det ble stemt plass for plass før det ble stemt over valglista over ett.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland