www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kan han søke pånytt nå? Fr. 4. des. 2020
Meny

Kan han søke pånytt nå?

(20.11.18) (Fra mandagens møte i plan- og miljøutvalget.) I John A. Ødbehrs sak – omgjøring av vedtak om tiltak i Lokes vei i Vestby – påbygg og bruksendring av garasje – ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Tillatelsen fra 03.12.2012 er således å anse som ugyldig og innholdet må anses som en nullitet.

Rådmannens innstilling ble vedtatt uten debatt. Men debatten går nå friskt andre steder. Blant annet spørres det om det er slik at alle vedtak som er skjedd etter denne dato, også er en nullitet?

– Man har med andre ord behandlet en sak som formelt «ikke eksisterer», og da vil jeg anta at også disse vedtakene er ugyldige. Da blir det også vanskelig å følge opp «ulovlighetene» for bygningsavdelingen, vil jeg tro.

Det sier en folkevalgt kilde til LM.

For saken står da slik at Ødbehr kan søke som om dette startet på nytt igjen. Og så får man se hvor langt kommunen kommer med planene om ny regulering i dette området, et poeng som også var innebygget i den opprinnelige saksbehandlingen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland