www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kan bli kategori 3-butikk Ti. 1. des. 2020
Meny

Kan bli kategori 3-butikk


Son Næringsforening har vært en viktig pådriver for å få pol i Son. Her en strålende fornøyd foreningsleder Trygve Nordby (t.v.) i passiar ved kassaområdet på den historiske åpningsdagen. For ordens skyld: Plakatene i bakgrunnen som forkynner fest og åpningsrabatter tilhører nabo Nille. 

Publisert 13.05.16. Oppdatert senest 11:03 (Reporter Svein-H. Strand) Også Kristelig Folkeparti stemte for. Det sa ordfører Tom Anders Ludvigsen i sin åpningstale for å understreke den brede enighet det har vært på politisk hold om etableringen av Vinmonopolet Son.

► Bak enigheten, politisk som generelt i lokalsamfunnet, ligger åpenbart en erkjennelse av at den statlige monopolaktør på salgssiden har utvklet seg til en mønsterbedrift på flere måter.

En suksessfaktor er ikke minst å bre sine butikker utover landet også på små steder, for kommuner som søker og har lokaler som kan godkjennes.

Med den udelt positive mottakelse som var å se og høre ved åpningen i Son, og etterpå for den saks skyld, er det nok et godt tips at butikken tar steget fra kategori 2 til kategori 3-butikk allerede om et års tid.

Noe hinder i forhold til plass er det ikke, fikk LM bekreftet fra betjeningen. Veien opp går dermed gjennom omsetningstallene.

► Distriktssjef Lise-Gro Ramdahl (bildet) under-streket i sin tale at ikke alle norske kommuner har et pol. Og blant dem som har, er det langtfra alle som har to butikker, slik det nå er i Vestby. Ramdahl hadde bare godord å si om samhandlingen med Vestby kommune gjennom prosessen fra søknad og til godkjennelse av lokalet. Uten at ordet rekord ble nevnt, så ble den korte tiden fram til åpning et naturlig tema.

Ordføreren pekte for sin del på at det bare var en drøy uke siden kommunestyret enstemmig godkjente lokalene i tråd med de krav som er fastsatt fra Vinmonopolets side.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland