www.lokalmagasinet.no NYHETER | Kamp om en plass for Høyre i byggekomité Sø. 29. nov. 2020
Meny

Kamp om en plass for Høyre i byggekomité

Publisert 19.09.14. (Reporter Svein-H. Strand) Ett år før kommunestyrevalget forteller protokollen fra mandagens kommunestyremøte om den rene kampvoteringen ved valget av såkalt politisk byggekomité til den store omgjøringen av Risil skole i Vestby.

♦ Skulle ikke Høyre få inn sin mann eller kvinne? Så ville det bli en fra hvert parti. Ikke ifølge et fellesforslag fra Annette Mjåvatn (Ap) på vegne av Ap, V, Sp, Frp, SV og KrF.

Det begynte egentlig i den forberedende behandlingen i formannskapet 1. september. Der fikk nemlig Tom A. Ludvigsen (Ap) enstemmig tilslutning til et forslag om å oversende hele Risil-saken i tre punkter til kommunestyret uten realitetsvotering.

Til punkt 3 om byggekomité hadde Ludvigsen fått stukket inn: "Navn på 5 medlemmer til byggekomiteen sendes til administrasjonen."

Fra administrasjonen forelå ingen ting, men i møtet kom Mjåvatns benkeforslag på Ludvigsen som leder og Arjo Van Genderen (V), Ragnhild Gilberg (Sp), Else Marie Aasen (KrF) og Kjell Meek (SV) som medlemmer.

Da ba ordfører John A. Ødbehr om gruppemøte i Høyre.


Etterpå foreslo gruppeleder Eirin S. Bolle at det skulle være såkalt forholdsvalg (etter partienes størrelse), og at Høyres Jan O. Svae skulle inn som medlem.

Ludvigsen foreslo da at man heller utvidet byggekomiteen fra fem til seks medlemmer.


Ødbehr fremmet imidlertid dette forslaget: "Det byttes ut en av de andre foreslåtte medlemmene."

Dette var det ikke mye stemning for, og Ødbehr ba igjen om timeout for gruppemøte. Denne gang kom Bolle ut med følgende forslag:

"Støtter representanten Tom Anders Luvigsens forslag om 6 medlemmer og foreslår Jan Oscar Svae som medlem."


Dette ble så enstemmig vedtatt.

Dermed var også kommunens største parti representert i en komité som skal lede et arbeid med et budsjett på hele 68 millioner kroner. Dette inkluderer også arbeid på Bjørlien skole og kostnader for vannbåren varme til begge skolene samt Vestbyhallen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland