www.lokalmagasinet.no NYHETER | Jus og politikk i flyktningveven To. 3. des. 2020
Meny

Jus og politikk i flyktningveven

Publisert 17.02.15 Hvilken rett har flyktninger til frihet fra vold og forfølgelse? Dette er temaet for et Dialog-møte i Son Kulturirke tirsdag 24. februar kl 19.30, der forsker og rådgiver Vigdis Vevstad, Son, holder foredrag. Vevstad (bildet) har arbeidet med flyktningspørsmål i hele sitt yrkesaktive liv, både internasjonalt og i Norge. Hun har doktorgrad i folkerett, forsker på emnet, skriver fagbøker og deltar i samfunnsdebatten.

Vigdis Vevstad. LM arkivfoto.

Gjennom alle tider og i ulike kulturer har mennesker blitt tvunget til å flykte på grunn av forfølgelse, krig, undertrykkelse og brudd på menneskerettigheter.

Slik er det fortsatt. I dag er over 50 millioner mennesker på flukt i ulike deler av verden: 18 millioner har krysset en landegrense, 33 millioner er på flukt i eget land. LES MER.

Den frihet en flyktning kan håpe på er asyl i et annet land. Asyl kommer fra det greske ordet "asylon" og innebærer frihet fra å bli fanget, frihet fra vold og ødeleggelse.

Hvilken rett til å få frihet i et annet land eksisterer i dag? Og på hvilke premisser?


Når flyktninger fra Afrikas horn eller Syria setter seg i livsfarlige båter og forsøker å krysse Middelhavet for å komme til trygghet i Europa: Har de en rett til det? Eller kan europeiske kystvakter stanse båtene og sende alle tilbake dit de kom fra?

Og hva med oss her i det nordlige hjørnet av Europa som samarbeider med andre europeiske land gjennom Schengen-samarbeidet? Har vi en rolle i Middelhavet? Finns det en plikt til å hjelpe folk til å flykte til frihet? Og hva med de som har klart å komme inn i Europa? Hvilket land skal hjelpe dem? Det første landet de kom til? Eller det siste? Kan flyktninger selv velge?

Spørsmålene er mange og kompliserte. Jus og politikk er sammenvevet. På Dialog-møtet settes spørsmålene på dagsorden.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland