www.lokalmagasinet.no NYHETER | Jorde ligger tildels ødelagt Sø. 27. sep. 2020
Meny

Jorde ligger tildels ødelagt på Engene

Publisert 27.09.13 (Reporter Svein-H. Strand) Engene-saken går videre: Det startet i 2009 med en feilvurdering fra bygningssjefen i Vestby. Fylkesmannen måtte korrigere hvilken veitype/regelverk som gjaldt. Saken om veiomleggingen, til hyttefeltet og Engene gård i Garder, berører ikke bare hytteeiere. Nå om dagen er den hos Landbrukskontoret og Fylkesmannen. Et jorde ligger tildels ødelagt med store mengder fyllmasse!

LM arkiv/leserfoto fra Engene.

♦ For å si det med Landbrukskontoret i Follo: Et midlertidig tillatt massedeponi med morene, silt og leire "ligger fortsatt strødd utover".

- Her har dyrka jord blitt brukt til annet enn jordbruksproduksjon over mange år, og lovens bestemmeler er brutt, fastslår Landbruks-kontoret.

Gårdbrukeren har frist til 1. oktober med å gi en redegjørelse og framdriftsplan. Blir fristen oversittet, kan det vanke tvangsgebyr.

Massene skulle brukes til jord- og terrengforbedring i tilknytning til veiomleggingen. Jordet skulle da bli bedre egnet til jordbruksproduksjon.

- I stedet ligger nå jordet tildels ødelagt med store mengder masser som ikke er planert utover, heter det i Landbrukskontorets brev til gårdbrukeren.

LES OGSÅ: Bygningssjefen i Vestby vitnet for gårdbrukeren.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland