www.lokalmagasinet.no NYHETER | John Ødbehrs politiske ansvar for Son nord Ti. 27. okt. 2020
Meny

John Ødbehrs politiske ansvar for Son nord


Igangsatte leilighetsbygg i øst-vest-aksen på Solsiden-prosjektet før ny reguleringsplan er godkjent på plass. I bakgrunnen anes litt av Huitfeldtgården. Leserfoto: Hans Chr. Aakre

Publisert 25.10.14 Leserbrev Solsiden-prosjektet i Son ble markedsført som et Columbi egg: 1) Den gamle Kiwi-en var for lengst gått ut på dato. 2) Behovet for ny butikk på grunn av de ansattes dårlige fysiske arbeidsmiljø og en bygning til nedfalls, gjorde det nødvendig med nybygg. 3) Son trengte flere offentlig tilgjengelige parkeringsplasser som skulle bygges i to etasjers underjordisk parkeringshus

♦ En omfattende utbyggingsavtale med kommunen skulle sikre opparbeiding og grunnervervelse utenfor eiendommen, herunder fortau langs Kolåsveien. For å finansiere de gode formål, tillot kommunen bygging av små-/sjøhusbebyggelse med leiligheter i sjøfronten. 

Ved salgsstart sommeren 2013 på det som nå ble kalt Solsiden Son uteble det forventede kjøperushet. Parkeringshuset ble så tatt ut av planene, og Kiwi ble (omsider) flyttet til Coop-bygget på Son havn nord. Butikklokalene i Solsiden ble gjort om til parkering. 

De ønskede offentlige parkeringsplassene forsvant helt og holdent fordi parkeringen i lokalene avsatt til butikk, knapt holder til egenparkering for beboere og næringsdrivende på Solsiden. Samme vei gikk utbyggingsavtalen om opparbeiding utenfor byggeområdet, idet kommunen aksepterte å vente på vegesenets arbeider i Kolåsveien. Hvilket vil si på ubestemt tid. 

Tilbake står Son med en "småhusbebyggelse" høyere og mer kompakt enn Son havn nord-blokkene. Det politiske ansvaret for fadesen er betydelig og ligger hos posisjonen, det vil si ordfører John A. Ødbehr (H) og partiets leder av plan- og miljøutvalget, Pål Engeseth.


Son nord var i utgangspunktet det siste Son trengte etter Son havn nord, hotellet i strandsonen og Klubben-utbyggingen. Når så infrastruktur-tiltakene som skulle sukre pillen ble fjernet, ble igjenbyggingen av det siste åpne sjønære område i sentrum nord meningsløs. Formodentlig ville ikke prosjektet blitt godkjent i sin nåværende form og utførelse kun til privat bruk. 

Dessverre sviktet den politiske kraften i Vestby Høyre og hos ordfører og planutvalg da det gjaldt som mest med å sette ned foten ved så store forandringer fra utgangspunktet. 

Det gjør heller ikke saken bedre at: - Rammetillatelse er gitt uten dekning i en gjeldende reguleringsplan. - Byggingen systematisk har ligget i forkant av tillatelse. - Klager fra ett år tilbake ligger ubehandlet i kommunen.

10 av 24 leiligheter (herunder de dyreste) er ikke solgt ett år etter byggestart, og opptil flere rettslige prosesser lurker i kjølevannet av prosjektet. 

Son havn nord avfødte bare tapere, utbygger gikk teknisk konkurs og Son fikk en bebyggelse ingen ønsket. Om Solsiden på Son nord er ikke annet å si enn at siste ord langt fra er sagt når det gjelder det endelige oppgjør, politisk og økonomisk. Ferdigstilling av Solsiden sammenfaller med kommunevalget i 2015 og kan raskt vise seg å bli Payback time for Høyre.

HANS CHR. AAKRE


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland