www.lokalmagasinet.no NYHETER | Johanne Dønnestad Hauge forklarer Lø. 16. jan. 2021
Meny

– Jeg er feil gjengitt!

Publisert 06.08.14. Endret og oppdatert 16:46. Johanne Dønnestad Hauge (H) hevder at hun er svært feil gjengitt i mandagens oppslag i LM. Dette i forbindelse med at hun har trukket sin underskrift fra mistillitsforslaget mot Høyres gruppeleder i Vestby kommunestyre.

♦ Vi kommer med en uttalelse fra henne om dette (står nå nedenfor her, red. anm.), basert på en e-post redaksjonen fikk i går.

Inntil videre har vi tatt ut den aktuelle artikkelen fra mandag.

Dønnestad Hauge, likeledes Ian Burman fra kommunestyregruppa, var der gjengitt "fritt", med talestrek.

Gjengivelsen var basert på notater fra en telefonsamtale med Stig Eyde. Dønnestad Hauge sier hun har mottatt mange telefonhenvendelser på grunnlag av LMs artikkel. Hun mener gjengivelsen av hennes skriftlige budskap til Eyde burde vært forelagt og verifisert av henne før den ble publisert.

LM har senere i dag vært i kontakt med Stig Eyde, som imidlertid ikke har noe å innvende mot den journalistiske gjengivelsen av det han leste opp i telefonen.

Johanne Dønnestad Hauge forklarer

Publisert 07.08.14. 01:25 LM gjengir her, lettere redigert, meldingen fra Johanne Dønnestad Hauge til redaktøren, som også var reporter i saken det klages på:

Det du refererer er ikke en personlig melding til Stig Eyde, men en melding til Høyres utvidede gruppe. Sitater fra min melding: "Hvem er så ufin og ondskapsfull mot eget parti?" "Det er pinlig å være medlem av denne gruppen som flere ganger har dolket seg selv i ryggen". "Du som har lekket sladder til Kjersti Halvorsen bør vurdere ditt medlemskap i gruppen og partiet". Sitat slutt.

Legg merke til at jeg ikke nevner noe navn i meldingen du er kjent med, rett og slett fordi jeg ikke vet hvem det er som lekker. Derfor ber jeg deg gå ut og beklage at du kom i skade for å skrive at jeg ber Bjørn Skaug trekke seg "fra vervet og som kandidat i nominasjonsprosessen". Det er en farlig påstand som jeg ikke vil ha hengende ved meg. Johanne Dønnestad Hauge

SVAR: Etter atskillig med undersøkelse gjennom gårsdagen kan jeg ikke se at det egentlig er noe redaksjonelt å beklage her, alt sett i sammenheng. Det måtte da være at jeg ikke har spurt Dønnestad Hauge om hvorfor hun ikke ber partileder og medlem av kommunestyregruppa trekke seg. Bare vedkommende som lekker til Moss Avis!

Men det har jeg gjort nå, sammen med andre spørsmål i en lengre epost. Partileder Skaug har ledet an i en konspirasjon og kan risikere å bli ekskludert fra Høyre, kanskje sammen med den eller de som utformet det famøse skrivet. Svein-H. Strand

Underskriftene sto på eget ark

Publisert 07.08.14. 08:17. TILFØYELSE til nattens publisering ovenfor: Dønnestad Hauge skrev ikke bare én, men to meldinger som nådde gruppeleder Stig Eyde i forbindelse med at hun trakk sin underskrift til mistillitsforslaget deler av kommunestyregruppa sto bak.

Den ene var til gruppa som sådan, som hun selv redegjør for her. Den andre var bare til gruppelederen. Eyde leste opp utdrag fra begge meldingene til LM.

Det viser seg for øvrig at underskriftene var satt opp på et eget ark, selve mistillitsforslaget på et annet enda det var plass til underskiftene der. Leste alle hva de skrev under på?

Moss Avis kan han fått – og publisert en versjon som var endret i etterkant. Og en av de opprinnelig 11 "protestantene" har faktisk ikke signert, men gitt sin tilslutning per e-post. Mer om dette senere i dag. Partiskandalen kan også være enda større enn det som er kommet fram offentlig hittil. Red.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland