www.lokalmagasinet.no NYHETER | Innsigelse mot 16 "golfboliger" på Stavnes Fr. 4. des. 2020
Meny

Innsigelse mot 16 "golfboliger" på Stavnes

Publisert 13.08.13. Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmer innsigelse mot at det godkjennes 16 boliger i tilknytning til Son Golf på Stavnes (bildet). Etter at planene har lagt til offentlig ettersyn, er det tommelen ned også fra Akershus fylkes-kommune og Statens vegvesen.

♦ Boligene, fire leiligheter i fire rekkehus, skal finansiere et planlagt klubbhus i tilknytning til golfanlegget. Fylkesmannens innsigelse er knyttet til at det planlegges en ny boligsatelitt i et område uten kollektivtransporttilbud. Dette er ikke i tråd med nasjonal klimapolitikk og målene om en bærekraftig by- og tettstedutvikling. Det er heller ikke i samsvar med kommunedelplan Son som ble vedtatt i 2010. Fylkesmannen kan ikke se at det er behov for en ny vurdering av boligutviklingen i Son.

I fylkeskommunen mener fylkesrådmannen man bør være varsom med å se boligbygging som finansieringskilde for å gjennomføre andre tiltak. Spredt boligbygging som dette vil også bidra til økt persontrafikk med bil, i strid med overordnede føringer. Vegvesenet uttaler seg mer konkret til dette, noe LM kommer tilbake til. Også Naturvernforbundet i Vestby stiller seg kritisk.

Men politikerne i plan- og miljøutvalget vil trolig si ja, som da forslaget ble behandlet første gang. Bare Venstre stemte imot. Rådmann Knut Haugestad har tatt dette som en politisk føring for seg selv, og sier denne gang ja, mens han forrige gang la saken fram uten innstilling.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland