www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ingen utdyping fra rådmannen Fr. 30. okt. 2020
Meny

Ingen utdyping fra rådmannen

(04.10.17) Fra rådmann Sjur Authen kom det tirsdag ingen utdyping av hans korte oppdatering om Øraordet som LM publiserte tidligere på dagen. Nyhetssaken om dette er nå fjernet og erstattes av denne oversikten over rådmannens tilbakemeldinger.

Mer på ekstraside med alle de siste artiklene om Ørajordet.

"Status er uendret. Det er ikke utarbeidet reguleringsforslag." (Epost mandag 2. oktober.)

♦ Fredag 8. september svarte rådmannen slik på LMs henvendelse om hva som skjer med saken (understrekinger er gjort av redaksjonen):

"En søknad om forlenget dispensasjon i påvente av endelig reguleringsplan vil bli oversendt Fylkesmannen for uttalelse før behandling i kommunen. Arealet er ikke stengt for bruk." 

♦ I en epost fredag 29. september ble det purret på svar (på en henvendelse fra dagen før).

Det ble samtidig spurt om det nå kanskje var best å høre med plansjefen. En leser som kontaktet plansjefen fikk nemlig opplyst at et planforslag skulle legges fram "i løpet av uka" (som var gått).

Det begynte allerede 30. august, med denne henvendelsen, her litt forkortet:

Hva er status for arbeidet med å utarbeide endelig reguleringsplan for Ørajordet. Er dere på overtid? Ligger et forslag ute til høring? I så fall ber jeg om å få dette tilsendt.

♦ 6. september svarer rådmannen:

"Utbygger og planavdelingen skal ha et møte neste uke. Det er ikke noe forslag som ligger ute på høring foreløpig."

Oppfølgende spørsmål var da: Er Fylkesmannen orientert om det som skjer nå, på overtid? Og er arealet fysisk stengt for bruk etter 1. september? (Da dispensasjonstiden for tiltaket utløp. Red. anm.)

♦ Og 8. september svarer rådmannen altså:

"En søknad om forlenget dispensasjon i påvente av endelig reguleringsplan vil bli oversendt fylkesmannen for uttalelse før behandling i kommunen. Arealet er ikke stengt for bruk."

Mer på ekstraside med alle de siste artiklene om Ørajordet.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland