www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ingen betalingsvegg for LM To. 3. des. 2020
Meny

Ingen betalingsvegg for LM

Publisert 07.05.13 Det er nå klart at LM ikke skal innføre såkalt betalingsvegg for tilgang til nettstedet eller spesielle deler av innholdet. Stadig flere av avisenes nettutgaver tar til dette grepet for å øke inntektene på sine digitale produkter. For et rent nettmagasin som LM, på en svært lokal plattform, ble det aktuelt å vurdere en lavprisløsning for tilgang til alt stoff utover åpningssiden, en enklere menyside enn dagens front.

Ill.foto: Stock.exchng

♦ Utgiverforetaket Strand Prinfo har hatt en nyttig gjennomgang av fordeler og ulemper med dette, men har konkludert med at nødvendige tekniske og redaksjonelle tiltak rundt en slik løsning ville bli for kostnadskrevende i et lavpriskonsept.

En mer abonnement-lik ordning med høyere inngangspris for leserne, var i utgangspunktet ikke aktuelt. Dermed ga konklusjonen seg selv.

For å kunne investere i økt redaksjonell kapasitet, skal det satses på å øke reklameinntektene gjennom målrettet salgsarbeid på ny publiseringsløsning.

Veivalget som nå er tatt gjelder bare for Lokalmagasinet.no. For den kommende Vestbyportalen.no og andre registrerte, men ennå ikke aktive, domener som Kystportalen.no, vil spørsmålet om betalingsordninger bli vurdert særskilt når disse skal lanseres. (PRM)
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland