www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ingen avgjørelse om sivilrettslig straffesak Fr. 4. des. 2020
Meny

Ingen avgjørelse om sivilrettslig straffesak

(15.05.19) (Reporter Svein-H. Strand) To måneder etter at sluttinnberetningen for Café Oliven AS Konkursbo forelå, er det ikke klart om det blir reist sivilrettslig straffesak. Dette får LM opplyst i dag. Bostyret ba påtalemyndigheten vurdere om bl.a. månedlige overføringer til morselskapet Holløkken Holding AS skulle tas med i en eventuell straffesak.

► Overføringene, som etter hvert ledet til insolvens og konkurs, var ikke sikret og kunne ikke betales tilbake fra morselskapet. Bostyret påpeker at dette er å betrakte som lån, og i strid med aksjeselskapslovens bestemmelser.

Videre ble det funnet brudd på straffelovens bestemmelser om oppbud. Driften i selskapet burde vært avviklet etter sommer-sesongen 2017, fastslår bostyret.

Bostyrer opplyser at vi ikke har mottatt noen avgjørelse på den anmeldelse som er inngitt til politiet. Bobe-handlingen er avsluttet, og bostyrer viser for øvrig til sluttinnberetningen.

Det skriver advokatassistent Lene Bjerklund i Advokatkollegium i en epost til LM på vegne av bostyrer, advokat Thomas Nortvedt.

KJØPTE DYR PIZZAOVN UTEN DEKNING

Det stilles i etterkant spørsmål ved at innberetningen ikke eksplisitt tar opp at styremedlem i Café Oliven AS, Geir Holløkken, personlig bestilte en ovn for steinovnsbakt pizza, med røykrenseanlegg. Dette selv om det ikke på langt nær var dekning for investeringen.

LM har fått dokumentert at pizzaovnen er fakturert med til sammen 253.125 kroner inkludert tilleggsutstyr og frakt fra Italia til Norge/Sandnes og videre fra Kristiansand til Vestby.


Første ordrebekreftelse fra Pizza Angels AS i Sandnes er datert 28. desember 2017. Fakturaer og ordrebekreftelser viser at bestillingen ble foretatt av Geir Holløkken på vegne av Café Oliven AS.

Leverandøren har kunnet opplyse at Holløkken etter avtale forskuddsbetalte en tredel av kjøpesummen. Men senere ble det ikke betalt en krone.

På grunn av en rutinesvikt ved leverandørens regnskapskontor, ble manglende restoppgjør heller ikke fulgt opp.

Café Oliven AS var praktisk talt insolvent da første del av vedleveransen til den nye pizzaovnen ble levert 8.-9. januar 2018.

12. februar ble pizzaovnen med røykrenseanlegg levert og heist på plass med stor kranbil, deretter montert og straks satt i drift. Denne kvelden ble nyanskaffelsen markert med gratis pizza til alle.

Transporten i siste ledd til Son ble angivelig foretatt mot forskuddsbetaling med et ukjent beløp til en lokal aktør. Så her har det også vært ulikebehandling av leverandører.

Som meldt i LM i mai 2018, ble ialt 400 sekker ved til pizzaovnen levert i to omganger til en samlet verdi på ca 40.000 kroner. Men den lokale leverandøren fikk aldri sin betaling.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland