www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ikke noe igjen til ny lekeplass Ti. 20. okt. 2020
Meny

Ikke noe igjen til ny lekeplass

Publisert 06.03.14. Det er nå klart at lekeplassen som gikk tapt da den gamle skoleeiendommen i Son ble solgt, ikke vil bli erstattet.

En halv million kroner av kjøpesummen var øremerket på kommunal konto til å oppgradere gangveiforbindelsen mellom Storgata og Skoleveien.

Siden nedbygging av lekeplasser er i strid med Nasjonale føringer, ble det kontraktfestet at det skulle opparbeides en erstatningslekeplass på kommunens grunneiendom like øst for skolebygningen.

Men bare hvis det ble midler tilovers.

Ifølge dokumenterte kostnader fra kjøper, er det benyttet mer enn dette beløpet til oppgradering av stien. Det er derfor ikke midler igjen til tilrettelegging av lekeplass på gnr. 160 bnr. 139.

♦ Dette sier overingeniør / prosjektleder Kjell Tjernsbekk i Vestby kommune til Lokalmagasinet.no.

Kjøperen Otto B. Backe har ikke fått refundert sine kostnader på innkjøpte tjenester fortløpende, mot betalte fakturaer, men først etter at gangveiprosjektet var avsluttet.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland