www.lokalmagasinet.no NYHETER | IKEA: Utsatt i fylkesutvalget Ti. 1. des. 2020
Meny

IKEA: Utsatt i fylkesutvalget

Publisert 04.02.13 IKEA-saken ble i dag utsatt i Akershus fylkesutvalg. Den kommer opp igjen 11. mars etter nok en befaring. Denne gang skal Statens vegvesen være med for å vurdere konsekvensene for trafikkbildet i området.

♦ Politikerne vil ha et enda bedre faktagrunnlag før de realitetsbehandler spørsmålet om varehuset skal få etablere seg på Deli-jordet i Vestby sentrum, også kalt "Trekant-tomta", med høyverdig dyrkningsjord.

Fylkesrådmannen hadde i forveien vendt tommelen ned og innstilt på at det nedlegges innsigelse. I går nedla statens representant, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, administrativ innsigelse mot planene, fordi de bryter med nasjonale føringer for blant annet jordvern.

Fylkesordfører Jegstad ikke inhabil i IKEA-saken

Publisert 05.02.13 Fylkesutvalget i Akershus behandlet mandag en habilitetsvurdering av fylkesordføreren i forbindelse med behandlingen av IKEA-saken i Vestby (se nedenfor). Guto AS, som har interesser i Delijordet i Vestby sentrum, hadde fremmet en habilitetsinnsigelse mot fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H), som har en sentrumsnær gårdseiendom. Fylkesadvokatens vurdering konkluderer med at Jegstad ikke er inhabil. Fylkesutvalget sluttet seg enstemmig til denne vurderingen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland