www.lokalmagasinet.no NYHETER | Ikea "ut av jordet" Sø. 17. jan. 2021
Meny

IKEA "ut av jordet"

(26.02.19) Endret 04.03.19) (LM Nyhetsdesk) Det har ligget i lufta lenge, og i formiddag kom meldingen: Ikea-tomtene i Vestby, Danebu, Ålesund og Tromsø vil bli solgt. – Det er nå ingen planer om å utvide med flere varehus i Norge, sier administrerende direktør Clare Rodgers til NRK Østlandssendingen. Ikea har de siste årene kjøpt opp til sammen åtte tomter. To av dem er så langt blitt til varehus.

Den planlagte utbygging på Delijordet nær Vestby sentrum har vært svært omstridt fordi den ville legge beslag på et stort jorde jorde med førsteklasses matjord der det dyrkes korn. Denne matjorda var det meningen å flytte.

Etter en rekke innsigelser fra overordnede myndigheter, ikke bare om bruken av matjord, havnet saken til endelig avgjørelse i regjeringen. Daværende landbruksminister, Sylvi Listhaug (Frp), ga etter befaring grønt lys fordi det ville gi ringvirkninger og skape enda flere arbeidsplasser. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) fulgte opp med det endelige Ja.

I Vestby kommune er skuffelsen stor, og den umiddelbare konsekvens er at en den omfattende sentrumsreguleringen igjen må revideres. Reguleringsarbeidet og arbeidet med kommunedelplanen var godt i gang da Ikea-planene dukket opp og krevde omfattende endringer.

NOEN TILBAKEBLIKK PÅ IKEA-SAKEN FRA LM-ARKIVET:

♦ 2011: Dyrket jord "renner bort" i Akershus

♦ 2012: Bare Delijordet for Ikea ♦ Skyver på Ikea-lokalisering

♦ 2013: Ikea-saken klistret til kommunedelplanen Aasen (KrF) ikke sikker på om Ikea kommerListhaug: Det blir ja til Ikea på Delijordet

♦ 2015: Forutsetningene for Ikea oppfylt?


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland