www.lokalmagasinet.no NYHETER | IKEA ble blå samholdssak Fr. 30. okt. 2020
Meny

IKEA ble blå samholdsak

Publisert 20.12.13. Etter Frp-statsråd Sylvi Listhaugs innledende ja fra Landbruksdepartementet som fagorgan: IKEA-saken ble som ventet til slutt en samholdsak for den blåblå regjeringen Solberg.

♦ Den interne kommunikasjon ble trimmet i torsdagens regjeringskonferanse og ble så sluppet offisielt etter fredagens faste statsråd.

Nå er det bare opp til IKEA selv å avvente og tolke Bioforsks konklusjoner om flytting av matjorda før de kan starte prosjekteringsarbeid. Det blir da i ordinær byggesak-samhandling med Vestby kommune. Men avgjørelsen kan ikke ligge og flyte lenge uten at det får følger for kommunens sluttbehandling av planverket for Vestby sentrum. Denne har nå ligget parkert helt siden salg av det private Delijordet til IKEA dukket tungt opp i nyhetsbildet.

Kommunal- og utviklingsminister Jan Tore Sanner (H), som formelt hadde det endelige ord, sier til NTB at
kommunens ønske om sentrumsutvikling går foran bevaring av dyrket mark.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland