www.lokalmagasinet.no NYHETER | IKEA-saken klistret til kommunedelplanen Lø. 5. des. 2020
Meny

IKEA-saken klistret til kommunedelplanen

Publisert 20.06.13. (Reporter Svein-H. Strand) Det handlet om en andregangsbehandling av kommunedelplanen for Vestby sentrum. Men over det hele i Vestby kommunestyre mandag hang IKEA-saken. Den hadde da forsinket politisk sluttbehandling av den viktige plansaken i to år og åtte måneder. Aldri tidligere i Norge har en IKEA-etablering skapt så store utfordringer på det formelle plan for vertskommunen.

♦ I tillegg til fylkesmyndigheter ligger også Jernbaneverket og Statens vegvesen inne med innsigelse mot å få IKEA på Delijordet. Her er det naturlig nok helt andre ting enn jordvern som ligger under.

Som om ikke dette var nok: Inne i den store og viktige pakka lå også framtiden for et viktig lokalt pukkverk, Skolt, som ønsker en "tilleggsutvidelse", til protester fra naboer.

Det hele endte som i formannskapet: Rådmannens innstilling, med IKEA på Delijordet og større pukkverk, ble vedtatt mot tre stemmer fra V, Sp og KrF.

De tre stemte for et forslag fra Ole Morten Geving (Sp). Dette var som rådmannens forslag med unntak av punktet om Delijordet.

Dermed klubbet de folkevalgte hele saken med tre gjenstående innsigelser til IKEA-saken fra overordnede myndigheter på lasset.

Det har vært meklingsmøter om innsigelsene 23. april og 21. mai hos Fylkesmannen. Administrasjonen har lagt fram tildels sterke synspunkter på innsigelsene.

Det reises til og med invendinger mot det formelle innsigelsesgrunnlaget for både Jernbaneverket og Statens vegvesen i denne saken.

 

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland