www.lokalmagasinet.no NYHETER | IKEA-ja – på urent trav, eller bløff? To. 26. nov. 2020
Meny

IKEA-JA – PÅ URENT TRAV, ELLER BLØFF?

(04.03.19) (Av Helge Falkenberg) Fikk Vestby kommune statsråd Jan Tore Sanners IKEA-ja på svakt grunnlag? Med nedbygging av 70 mål kornåker. Sendte Vestby kommune opprop om støtteerklæringer til nitten kommuner som ikke ble behandlet politisk der? Bør Vestby kommunestyre ha flau smak i munnen og rette opp at de fikk ja til IKEA på urent trav i regionen? Ved å regulere Delijordet tilbake til landbruksformål.

► I en pressemelding før jul 2013 sa statsråden at de hadde lagt vekt på at det er bred lokal enighet og at det har vært et sterkt engasjement fra ordførere og lokalpolitikere.

I NRK Dagsnytt 18 føyde han til at det var tjue kommuner som hadde stilt seg bak beslutningen.

Hvilke nitten kommunestyrer backet opp Vestbys IKEA-politikere? Ifølge Sanners departement gjaldt det støtteerklæringer til etablering av IKEA fra «regionrådene» ved Moss, i Follo og Indre Østfold der ordførerne sitter.

Tjue kommuner var altså tre regionråd. Bakerst stod dermed kommunene, med ordførerne i andre og regionrådene i første rekke. Kanskje å dra begrepet «lokalt selvstyre», som Sanner i Dagsnytt 18 sa det var viktig å lytte til, noe langt.

REGIONRÅDSLEDERE UTE PÅ EGENHÅND

Fra regionrådet i Mosseregionen og Follorådet forelå et ark «Støtteerklæring til etablering av IKEA i Vestby Sentrum» – begge på alle måter helt like, undertegnet av hver sin regionrådsleder.

Ikke noe tyder på at disse regionrådene hadde møtebehandlet og protokollført dem.


Men i Indre Østfold regionråd var det på stell, viser protokollen deres. Støtteerklæringen fra Follorådets leder var for øvrig fra to dager før et møte i Follorådet.

I motsetning til hva departementet opplyste, har 11 ordførere altså ikke sittet i sine regionråd og møtebehandlet oppropet som Vestby ser ut til å ha bestilt. Det kunne ikke statsråd Sanner vite da han mottok støtteerklæringene som ga seg ut for å være avgitt av to regionråd.


Som Vestby ropte over Delijordet etter støtte fikk de svar. Av like stor verdi som å spørre "3 på gaten"?

BLE SANNER FØRT BAK LYSET?


Ble Sanner ført bak lyset? Var i alle fall to av regionråds«vedtakene» en bløff? Kanskje godt at det gikk som det gikk, og at det ikke blir bygget et møbelvarehus på matjord, og på et uryddig formelt grunnlag.

HVA NÅ?


Ligger det i departementets IKEA-ja også mulighet for salg av tomten til andre, og etablering av annen næring, slik det kan tolkes fra Moss Avis den senere tid? Reguleringsformål IKEA har falt bort som premiss. Kommunen må derfor regulere Delijordet tilbake til matproduksjon.

HELGE FALKENBERG
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland