www.lokalmagasinet.no NYHETER | Hvor mange p-plasser? To. 3. des. 2020
Meny

Hvor mange p-plasser?

Publisert 09.11.14. Oppdatert 13:18. (Reporter Svein-H. Strand) Hva ble egentlig vedatt i det ekstraordinære hastemøtet i plan- og miljøutvalget 30. oktober? Hva slags parkeringsregime skal gjelde for Solsiden-anlegget, etter at hele saken ble utsatt i det ordnære utvalgsmøtet i forveien, 20. oktober? Blir det 87 parkeringsplasser i stedet for de 95 som egentlig trengs? Fem færre plasser enn administrasjonen ønsket? Og skal alle disse fem også være gjesteplasser på kvelder og i helger?

♦ Flere er usikre på dette. Det hele gikk litt over stokk og stein til å være i forvaltningen. Med et saksframlegg som var oppdatert etter et møte de ansvarlige søkere forlangte å få med administrasjonen. De ville vite hva som var bakgrunnen for at saken ble utsatt i det ordinære utvalgsmøtet 20. oktober.

Det er vel å merke bare femte avsnitt som ble endret fra rådmannens innstilling, etter et fellesforslag som utvalgsleder Pål Engeseth (H) satte fram. Den eneste forskjellen er at åtte tiltrengte parkeringsplasser skal frikjøpes, ikke tre plasser som rådmannen og bygningsavdelingen ønsket. Å kjøpe seg fri fra én plass koster 80.000 kroner. Pengene skal brukes til å opparbeide offfentlige p-plasser (andre steder) i Son.

Administrasjonen forutsatte at de tre frikjøpplassene skulle bygge på at like mange plasser skulle være gjesteplasser på kvelder og i helger.

Men et åpenbart problem med vedtaket, er at utvalget ikke har endret tallgrunnlaget i innledningen av rådmannens femte avsnitt: "Det gis dispensasjon fra parkeringsforskriften § 1 for opparbeidelse av 92 plasser i stedet for 95..." osv. En differanse på tre plasser, slik rådmannen korrekt bygger på.

Gitt at det fortsatt er 95 plasser som er det reelle behovet: Vedtaket forklarer ikke hvordan de fem ekstra plassene som nå skal frikjøpes, kommer fram. 95 minus åtte er ikke 92, men 87.

Mener utvalget at det bare skal anlegges 87 plasser, og at åtte av plassene delvis skal være for gjesteparkering?

Når det gjelder de to fra Høyre, Bodil Klæboe og Anne Grethe Klæboe (møtende vararepresentant) som ikke støttet fellesforslaget fra sin partielle, så la de ikke fram noe eget alternativ. De bare stemte imot. Protokollen har nemlig fått med seg at "Rådmannens innstilling avsnitt 5 fikk 0 stemmer."

Avsnittene 1-4 og 6 er som i rådmannens innstilling og ble enstemmig vedtatt. LM gjengir hele utvalgets vedtak ordrett som egen sak.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland