www.lokalmagasinet.no NYHETER | Hvem ser best? To. 3. des. 2020
Meny

HVEM SER BEST?

Publiert 04.04.15. Oppdatert senest 15:56 (Reporter Svein-H. Strand) Hvem argumenterer og ser "visuelle kvaliteter" best? Den anerkjente villategneren Michael Batchelor i Son, sivilarkitekt med over 50 år i faget? Eller Hans Chr. Fæste og hans bygnings-avdeling i Vestby kommune?

LM arkivfoto av Michael Batchelor

Slik er det mer enn fristende å spørre foran politisk klagebehandling 27. april i en byggesak der en rammetillatelse fra 2012 ikke lenger er like grei å forholde seg til, heller ikke for naboer som mister litt utsikt.

Villaen som er tegnet i Tønnesveien 37 sør i Son, på "høybrekket" i Tønnesåsen, er nemlig snudd 90 grader siden rammetillatelsen ble gitt. Og takvinkelen er blitt som på andre villaer i området og trenger dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelse om dette i paragraf 2.

Dispensasjon ble avslått av plan- og miljøutvalget i januar i år, og vedtaket sier ikke noe annet. Men det gjør bygningssjef Hans Chr. Fæste og hans saksbehandler Ida Fagereng, den andre han har satt på denne jobben.

I framlegget argumenteres det heftig rundt visuelle kvaliteter ved de nye tegningene som viser dominerende gavlvegger, mot øst og vest.

Argumentasjonen omfatter "vesentlige brudd på visuelle kvaliteter", og er innom både reguleringsbestemmelsene for området, lovens paragraf 29-4 (plassering, avstand, naboulemper) og helt ned til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.

I forrige saksframlegg ble det reist spørsmål om tiltaket "er basert på faglig begrunnede valg". Dette kan lett oppfattes som at det stilles spørsmål ved min faglige kompetanse og profesjonelle integritet, noe som kan betraktes som en faglig fornærmelse, skriver Batchelor.

Det er ikke første gang sivilarkitekten og bygningssjefen er på kraftig kollisjonskurs. Ved én anledning truet bygningssjefen med å frata mannen bak en rekke villaer i bl.a. Son-området ansvarsretten, det vil si retten til å være ansvarlig søker på vegne av sine oppdagsgivere som tiltakshavere.

Mange husker også Hassan-saken, der Batchelor på vegne av sin klient med svake norskkunnskaper fikk medhold hos Fylkesmannen etter en årelang strid med bygningssjefen. Hassan-saken huskes ikke minst for at bygningssjefen etter nabotips fikk politiet til å arrestere to utlendinger på feil grunnlag, blant dem en italiensk statsborger. Begge var venner av husbyggeren og hjalp til på byggeplassen, og begge hadde lovlig opphold i Norge.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland