www.lokalmagasinet.no NYHETER | Hvem holder sin hånd over havnesjefen? Ti. 20. okt. 2020
Meny

Hvem holder sin hånd over havnesjefen?

Publisert 05.05.13 (Leserbrev) Det er utlyst 100 % stilling som havnebetjent i Son. Havnesjefen er kontaktperson. Det forundrer meg stort at kommunen gir havnesjefen dette ansvaret, da de siste ansettelsene har endt i tragedie for de ansatte, og kommunens personalsjef har måttet rydde opp.

♦ Den første på 100 % stilling måtte søke kommunen om overflytting til annet arbeid eter 3 år grunnet arbeidsforholdene i havnekontoret. Dette er spesielt bemerkelsesverdig da havnesjefen og betjenten var kamerater eller bekjente fra det militære og at stillingen som var utlyst den gang lot til å være skreddersydd for søkeren.

Den siste ansettelsen varte i 3 uker fra 1.1.13 og var et engasjement på 3 måneder. Vedkommende, en nyutdannet jurist, ble kontaktet av havnesjefen og tilbudt jobben hun hadde ikke søkt!

Etter 3 uker måtte hun kontakte advokat for å komme ut av jobben grunnet uholdbare arbeidsforhold. Kommunen la seg flat og betalte henne 60.000 kroner uten diskusjon for kontraktstiden, fritatt for oppmøte på havnekontoret resten av tiden.

Det er havnas brukere som blir belastet disse pengene! Denne saken ble tatt opp på første havnekomitémøte etterpå, men ble avvist av kommuneadvokaten som en "feil ansettelse" og at saken var avsluttet!

Også den nye utlysningen er ganske spesifikk, og jeg lurer på hvem denne stillingen er tiltenkt.

Det som kanskje er litt spesielt i disse sakene er at de tilsatte begge har sagt at det ikke er arbeidsoppgaver i havnekontoret i 4 til 6 måneder om vinteren, så hvorfor da ansette folk om vinteren? Er det for å holde havnesjefen med selskap?

Det ser ut som om noen i kommunens administrasjon holder sin hånd over havnesjefen siden han fremdeles bekler stillingen. Er det personalsjefen som har militær bakgrunn, er det andre med militær eller politimessig utdannelse, eller er det rådmannen?

Politikerne er det ikke, for der har han visst ingen høy stjerne hos dem for tiden.

JEH

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland