www.lokalmagasinet.no NYHETER | Husk rakettforbudet i gamle Son Ma. 30. nov. 2020
Meny

Husk rakettforbudet I GAMLE SON!


Raketter over hustakene i Son sentrum nyttårsaften 2005.
LM-foto: Sturla Strand

(31.12.19)  Dette er hjemlet i et kommunestyrevedtak fra april 1993. Forbudet er for et begrenset område i gamle Son.

Området som det er forbudt å sende opp raketter fra, er i vedtaket definert slik:

"Fra broen over Såna (som fra Hølen heter Hølenselva, red. anm.) - Kolåsveien - Kleiva til Storgata, videre bak Son skole - Skoleveien - krysset Feierbakken til Storgata og Strandgata til sjøen".

Bakgrunnen for vedtaket var, sitat: "flere tilfeller av branntilløp i Sons gamle bebyggelse, særlig på nyttårsaften pga. fyrverkeri. Denne faren er ikke blitt mindre i årene frem til i dag.”

MEN ALTSÅ: Står du i tettbebyggelsen kloss inntil forbudssonen, der terrenget i stor grad skrår ned mot den gamle bebyggelsen, og pøser ut raketter, så er det OK. Det må bare ikke skje noe...

Rester av nyttårsraketter som er falt ned i hager og på hustak i trebebyggelsen i Son sentrum er ikke noe uvanlig syn 1. nyttårsdag. Det verste året før forbudet ble vedtatt ble det plukket opp 15 utbrente raketter bare på én eiendom, og da var det godt med snø, også på hustakene.


Et nasjonalt regelverk tillater ikke at privatpersoner fritt kan sende opp raketter. Dette gjelder konkret, sitat: ”privatpersoners bruk av enkeltraketter med styrepinne som stikkes i en flaske eller i snø”.

LOVLIG RAKETTID for nyttårsmarkeringen i hele landet er for øvrig fra kl. 18:00 til 02:00 1. nyttårsdag.

Her er ti greie regler for fyrverkerivett:

1. Forbered oppskytingen.

2. Les bruksanvisningen nøye først.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.

4 . Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

5. Bruk tennstav, sigarettglo eller liknende.

6. Sitt på huk, tenn lunta - og gå unna.

7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri!

8 . Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

9. Hold god avstand fra oppskytingen.

10. Alkohol og fyrverkeri-oppskyting hører ikke sammen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland