www.lokalmagasinet.no NYHETER | Husk fyrverkeriforbudet i gamle Son! On. 2. des. 2020
Meny

Husk FYRVERKERI-FORBUDET i gamle Son!

Publisert 30.12.17 Et kommunestyrevedtak fra april 1993 om totalforbud mot fyrverieri i Son gjelder fortsatt. Forbudet er for et begrenset område i gamle Son.

► Området som det er forbudt å sende opp raketter fra, er i vedtaket definert slik:

"Fra broen over Såna (som fra Hølen og nedover heter Hølenselva, red. anm.) - Kolåsveien - Kleiva til Storgata, videre bak Son skole - Skoleveien - krysset Feierbakken til Storgata og Strandgata til sjøen". Se kartet som vi har hentet fra Vestby kommunes hjemmeside.

► Bakgrunnen for vedtaket var flere tilfeller av branntilløp i Sons gamle bebyggelse, særlig på nyttårsaften på grunn av fyrverkeri.

Står du i tettbebyggelsen kloss inntil forbudssonen, som i stor grad har terreng som skrår ned mot den gamle bebyggelsen, og pøser ut raketter over de fredede og vernede husene, så er det OK. Det må bare ikke skje noe...

Rester av nyttårsraketter som var falt ned i hager og på hustak i trebebyggelsen i Son sentrum var i mange år ikke noe uvanlig syn 1. nyttårsdag.

► Det verste året før forbudet kom, ble det plukket opp 15 utbrente raketter bare på én eiendom, og da var det godt med snø, også på hustakene.

FOR HELE LANDET gjelder at det er totalforbud mot raketter med styrepinne og fyrverkeri som ser ut som leketøy. Og oppskyting av fyrverkeri er tillatt bare på nyttårsaften mellom kl. 18:00 og fram til 02:00 i det nye året.

► Utenom gitt tidspunkt på nyttårsaften må du søke til brannvesenet og politiet dersom du ønsker å skyte opp fyrverkeri. Det vil bli tatt hensyn til brannfare, oppskytingssted, naboer og dyr når søknaden behandles.

TI REGLER FOR FYRVERKERIVETT

Her er ti regler for fyrverkerivett som vi fant på hjemmesiden for Direktoatet for sivilt beredskap:

1 . Forbered fyrverkerioppskytingen.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke erskadet.

4 . Sørg for at fyrverkeriet ikke kanvelte.

5. Bruk tennstav, sigarettglo ellerlignende.

6. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna.

7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri.

8 . Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersomdet ikke tenner ved første forsøk.

9. Hold god avstand fra oppskytingen.

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland