www.lokalmagasinet.no NYHETER | Høyre enes ikke? On. 2. des. 2020
Meny

Høyre enes ikke?

Publisert 06.10.15. Oppdatert 14:30. Endret 19:08. Konstitueringen av Vestby Høyres nye kommunestyregruppe i går kan være et signal om at den interne personstriden fortsetter. Pål Engeseth sikret seg her det viktige vervet som gruppeleder i stedet for avtroppende ordfører John A. Ødbehr som stilte som motkandidat, får LM opplyst.

Varagruppeleder ble Sveinung Eggen (innvalgt nummer 7), gruppesekretær Ann Therese Monge (innvalgt nummer 5).

Slik som bestemt i Høyres særskilte "ettervalg-reglement" for alle landets lokalforeninger, skal den nye kommunestyregruppa ha to møter før kommunestyret konstitueres.

Gruppa møtes derfor igjen i kveld. De 14 stemmeberettigede medlemmene, inkludert innvalgte vararepresentanter i valgoppgjørets såkalte kandidatkåring, skal da ta stilling til det valgtekniske samarbeidet Vestby Høyres forhandlingsutvalg under ledelse av Engeseth har avtalt med blokka Ap, SV, Sp og V.

Ifølge denne avtalen skal Høyre stemme for Tom A. Ludvigsen som ordfører og Annette Mjåvatn (Ap) som varaordfører. Den nye kommunestyregruppa er likevel enerådende, fastslår Høyres reglement.

► Dersom det ikke er enighet i gruppa, er det flertallets syn som skal gjelde når det nye kommunestyret konstituerer seg føstkommende mandag.

"Ettervalgreglementet" hos Høyres landsforening sier ikke noe om en situasjon med stemmelikhet. Men i tråd med hevdvunnen praksis i foreningslivet, vil Pål Engeseth som gruppeleder da avgjøre saken med dobbeltstemme.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland