www.lokalmagasinet.no NYHETER | Hølen skole kan bli filial Ti. 1. des. 2020
Meny

Hølen skole kan bli filial

Betimelig ekstraparole i årets 1. mai-tog i Son. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 12.06.12. Endret 12:57. (Reporter Svein-H. Strand) Legge ned, rehabilitere, pusse opp, bygge nytt og hvor stort? Politikerne i finanskomiteen som er satt ned for å se på hva som kan forbedre den økonomiske situasjon for Vestby kommune, har i morgen et særskilt møte om framtiden til Hølen skole. De – det vil si alle unntatt opposisjonen (Ap, SV og Sp) som oppiktsvekkende nok boikotter møtet – kan ikke klage på alternativer i saksframstillingen fra administrasjonen. Tre av de sju alternativene er varianter omkring småskole (1.-4. trinn) eller en komplett barneskole med sju trinn som før. En småskole blir i praksis en filial av Son skole.

♦ Skolen er nå midlertidig nedlagt og undervisningen flyttet til Son skole. Et av alternativene i saksframlegget fra administrasjonen er å videreføre dette. Altså at lokalsamfunnet Hølen og Såner for alltid mister sin barneskole som ble stengt i 2009. Det hele utløst av en taklekkasje som i sin tur avdekket skandaløse forhold med bl.a. sopp og råte på grunn av manglende vedlikehold gjennom en årrekke.

Det store flertall av beboerne i Hølen og Såner er i harnisk over at de risikerer å miste skolen for alltid. Saken var jo også kommet så langt at det var nedsatt en byggekomité.

PROSJEKTET SOM BLE STOPPET

Og det mest ytterliggående alternativet i tillegg til varig nedleggelse er da alternativ 2, som rett og slett innebærer en ny parallell 1-7-skole på den gamle tomten. Dette er det mandatet som byggekomitéen hadde før prosjektet ble frosset av kommunestyrets borgerlige flertall da det begynte å blinke store, røde lys for kommunens økonomi.

Innbakt i det endelige valg når finanskomiteens innstilling senere kommer til kommunestyret er elementer som vanskelig kan sammenliknes – Hølen-miljø og kommuneøkonomi. Men også lærerfaglig miljø, noe som kan gjøre filialvarianten – lik dagens Garder skole – til en sterk kandidat ettersom lærerne da vil bli faglig integrert ved Son skole. Det vil da også bli et grunnlag for egen SFO. 

Et av alternativene, å "pusse opp" skolebygningen, for å tilfredsstille kravene til blant annet inneklima, er lite aktuelt siden paviljongen nå er fjernet fra skoletomta.

Forprosjektet for nye Hølen skole før det politiske flertall trakk i bremsen, viste en kostnad på 95 millioner kroner. Et indeksjustert anslag fra 2009, for rehabilitering, lyder på 59,5 millioner kroner. En ny 1-4-skole vil anslagsvis koste 63 millioner.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland