www.lokalmagasinet.no NYHETER | Hølen nesten i mål med Elverhøy Lø. 5. des. 2020
Meny

Hølen nesten i mål med Elverhøy

Publisert 15.20.12 Med lokale krefter er nå forfallet på det gamle forsamlingslokalet Elverhøy i Hølen stanset, og eiendommen er igjen et egnet utleielokale og forsamlingshus.

Foto: LM Arkiv

Det melder lederen av Stiftelsen Elverhøy, Per Hoel, i et brev til Vestby kommune. For å få driftskostnadene i balanse vil det imidlertid være nødvendig med en bergvarmeløsning til ca 300.000 kroner, der ENOVA har gitt tilsagn om 34.000 kroner i støtte. 

Videre trengs et handikaptoalett, et krav som er knyttet til delfinansiering av Elverhøy via spillemidler. Dette er beregnet å koste ca 300.000.

Stiftelsen ber kommunen bevilge 550.000 kroner til de to tiltakene. Stiftelsen vil da kunne overta eiendommen med alle forpliktelser som følger med.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland