www.lokalmagasinet.no NYHETER | Holdt utvalgsmøte uten dokumenter Sø. 27. sep. 2020
Meny

Holdt utvalgsmøte uten dokumenter

Publisert 21.09.16 Plan- og miljøutvalget i Vestby holdt mandag ordinært møte uten et eneste møtedokument. Etter at administrasjonen ikke lenger produserer møtedokumenter i papirutgave, får medlemmene dem tilsendt til små PC-er som de har fått tildelt.

► Mandag kveld virket ikke det trådløse nettverket i rådhuset. Likevel ble møtet gjennomført som normalt, noe som tok 11 minutter, etter det LM får opplyst. Alle sakene på kartet ble vedtatt enstemmig slik som innstilt av rådmannen.

Det var angivelig ingen debatt eller spørsmål om utsettelse av møtet.

Spørsmålet er om sakene ble forsvarlig behandlet i og med at de folkevalgte ikke hadde tilgang til saksdokumentene. Ingen av lokalavisene var til stede for å dekke møtet.

Når alt må være i hodet

Publisert 21.09.16. Oppdatert 22.09. 00:30 AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Det er nye tider for de folkevalgte i det viktige og dokumenttunge plan- og miljøutvalget i Vestby. De får dokumentene sendt digitalt til en PC. Slik er det også for sakene som skal behandles i kommunestyret.

► Alle har fått utlevert en liten PC til dette bruk.

Hjemme kopler medlemmene seg opp, leser og forbereder seg. Så tar de med seg PC-en til møtet og har den på bordet for å kunne følge med. Også når utvalgslederen eller bygningssjefen redegjør, som det hender at de gjør. Det er jo ikke mulig å ha alt i hodet, naturlig nok.

► For å gjøre det klinkende klokkeklart, som en tidligere Vestby-ordfører nok ville formulert seg
: De har ingen ting på papir. Alt ligger i PC-en til hver og én.

Men når den trådløse WiFi-sonen i rådhuset ikke virker, som under utvalgsmøtet mandag, da har de bare hukommelsen å støtte seg til. For dem som har lest og forberedt seg på forhånd, da.

► Enhver som går inn på kommunens hjemmesider og ser på det store antallet dokumenter til utvalgsmøtene – vedleggene medregnet – forstår at det er få som klarer å håndtere selv essensen av dette etter hukommelsen.

Kort sagt, så er det helt nødvendig å ha tilgang til dette på PC under møtet for i det hele tatt å kunne følge med i saksgangen.

Det er derfor ikke til å forstå at utvalgets møte ble gjennomført som om alt var i den skjønneste orden. Det er heller ikke til forstå dersom mandagens parodi på kommunal saksbehandling ikke får et etterspill.

KJENNER MEG IKKE IGJEN

Publisert 22.09.16 Lederen i plan- og miljøutvalget, Trond Finstad (Ap), har i en e-post i dag gitt denne kommentaren til omtalen av hvordan det dokumentløse utvalgsmøtet ble gjennomført.

► Jeg kjenner meg ikke igjen i Lokalmagasinets beskrivelse av mandagens møte i plan- og miljøutvalget. Det trådløse nettverket var riktig nok nede, men alle politkerne laster ned sakene og lagrer dem på egen PC på forhånd. Derfor var det ikke et tema og ikke avholde møtet. Medlemmene i utvalget har selvfølgelig på forhånd satt seg inn i sakene som skal behandles, så møtet ble avholdt på forsvarlig vis og etter reglementet. Finner det også merkelig at Lokalmagasinet ikke kontakter utvalgsleder før dere kommer med grunnløse påstander om at et møte ikke er forsvarlig gjennomført. Systemet med digital behandling fungerer svært godt til tross for store mengder dokumenter.

Vennlig hilsen
Trond Finstad

SAKSBEHANDLING I SVART

Publisert 24.09.16. Oppdatert 17:25 Utvalgsleder Trond Finstad (Ap) sier i torsdagens kommentar her at han ikke kjenner seg igjen i omtalen av mandagens møte, og at det "ble avholdt på forsvarlig vis og etter reglementet". Dette selv om medlemmene hadde svært skjerm i stedet for dokumentene de skulle støtte seg til! Det gjelder også et dokument som ble ettersendt til medlemmenes PC-er bare timer før møtet ble satt, viser det seg nå.

► Ettersendelsen er i tråd med hvordan ordningen skal og kan fungere. Den erstatter hundre prosent papirregimet. Der ble ofte ferske dokumenter som var viktige for saksbehandlingen og beslutningen sendt ut helt fram til møtestart.

Det er forstemmende at utvalgslederen ikke engang setter døra på gløtt for at ikke alt var helt på stell. Reglementet han trolig henviser til er knapt revidert for å dekke den papirløse saksbehandling. Denne er foreløpig bare innført i to organer.

Selv vil jeg si det så sterkt at møtet ble satt og avviklet med en fundamental defekt som kan være grunnlag for en lovlighetkontroll hos Fylkesmannen.


Bare tilfeldigheter gjør at det ikke var kommunestyret som var samlet denne mandagskvelden da nettverket i rådhuset lå nede.. Et kontrollspørsmål: Kunne og ville også dette møtet vært satt dersom nettverket lå nede? Jeg regner med at svaret fra Finstad, som for meg, er nei.

I en politisk, demokratisk setting er det ingen forskjell på de to organene. Plan- og miljøutvalget tar i hovedsak beslutninger som i utgangspunktet er endelige, men kan påklages og komme til ny behandling, eventuelt havne hos Fylkesmannen. På kartet til mandagens møte var det tre saker. Alle var klagesaker.

Onsdagens nyhetssak var basert på tips fra en indignert og høyst troverdig kilde. Min kommentarartikkel senere på dagen gir i hovedsak uttrykk for det som både kilden, jeg selv som reporter og Vestby-borger og mange andre mener om denne måte å foreta politiske beslutninger på.

Jeg har selv en fem år gammel klagesak som nok en gang venter på tur. En dispensasjonssak. Den skal nå behandles for tredje gang. Politikerne klarer ikke begrunne dispensasjonen ordentlig. Fylkesmannen opphevet i juni i fjor forrige vedtak som ugyldig.

Heldigvis sto min sak med et stort antall dokumenter ikke på kartet mandag, da alle rådmannens innstillinger ble vedtatt på 11 minutter uten debatt. Eller uheldigvis? Spørsmålet går rett inn i sakens kjerne.

Svein-H. Strand
LM-redaktør og Vestby-borger


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland