www.lokalmagasinet.no NYHETER | Holder det med hjemmesiden? Lø. 16. jan. 2021
Meny

Holder det med hjemmesiden?

Publisert 28.04.13. (Reporter Svein-H. Strand) Det har spisset seg litt til mellom Vestby-rådmann Knut Haugestad og de folkevalgte i kommunens kontrollutvalg. Utvalget ba i februar om at rådmannen snarest mulig legger fram et forslag til brukerundersøkelse om byggesaksbehandlingen i kommunens bygningsavdeling. I morgen kommer saken opp i kommunestyret med følgende kommentar fra rådmannen: "Rådmannen har opplyst kontrollutvalget at brukerundersøkelsen allerede er utarbeidet og at den har ligget ute på kommunens hjemmeside i lang tid." Sitat slutt.

Men det er mer: "Ut fra det rådmannen kjenner til, har ikke utformingen av slike undersøkelser vært gjenstand for politisk behandling tidligere. Det er resultatet av undersøkelsen som legges fram til politisk behandling."

Saken springer ut av en tidligere henstilling fra utvalget, om forvaltningsrevisjonen som er laget angående byggesaksbehandlingen. Utvalget ønsket en tilbakemelding fra rådmannen om hvordan kommunestyrets vedtak i saken ble fulgt opp.

Til utvalgsmøtet i februar var tilbakemeldingen kommet og ble enstemming tatt til orientering. Men utvalget ba altså i tillegg om å få et forslag til en brukerundersøkelse. Og: "Kontrollutvalget skal bli orientert om oppfølgingen", heter det til slutt.

Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling fra rådmannen, bare med den enstemmige innstillingen fra kontrollutvalgets møte.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland