www.lokalmagasinet.no NYHETER | Historisk bukkesprang: Ny behandling av Petter Olsens "Munch-plan" for Ramme Gaard Fr. 4. des. 2020
Meny

Historisk bukkesprang: Ny behandling av Petter Olsens "Munch-plan" for Ramme Gaard

Publisert 18.06.12. (Svein-H. Strand) De var på nippet til å ofre de ideelle interessene til fire fortvilte naboer med til sammen seks eiendommer. Men i et historisk bukkesprang i det lokale demokrati sendte et enstemmig kommunestyre Petter Olsens "Munch-plan" for Ramme Gaard tilbake til ny politisk behandling i plan- og miljøutvalget, som ledes av Pål Engeseth (H). Utvalget ferdigbehandlet saken så sent som 21. mai. Vedtaket i kommunens øverste reguleringsmyndighet i dag, har til overmål føringer for å holde fingrene unna et bevaringsvedtak som rammer naboene!

♦ Dette skjer etter seks års turbulens omkring Olsens planer, der kostnader er det siste hinder i løypa.

Nå lå det helt til møtestart an til å tvangsinnlemme naboene i et bevaringsområde som i betydelig grad preges av nye tiltak, flere av dem i strandsonen.

Et av de planlagte byggetiltakene, foruten et konferansesenter med 60 rom, er å gjenoppføre Edvard Munchs angivelige atelier "Kullboden", som ble oppført i 1890-årene. Munch kjøpte Nedre Ramme i 1910, og "Kullboden" ble trolig revet før andre verdenskrig. Munch brukte den mest trolig til lager for malerier.

"Kullboden" lå ved den tidligere bolverksbrygga. Olsen ønsker også å gjenoppføre badehuset ved badehusmoloen, på østsiden av Rammebukta.

To av milliardærens egne eiendomsteiger skulle for øvrig ikke inngå i reguleringsplanens bevaringsområde.

Etter en pause der, muligens ureglementert, et tremannslag anført av ordfører John A. Ødbehr (H) gjennomførte drøftinger med Petter Olsen utenfor rådhuset, satte varaordfører Trygve Thorsen (Frp) fram forslaget om videre behandling av planen, på vegne av sitt eget parti, H og Kr.F.

Det hoppet Ap-gruppa på. Enstemmighet ble dundrende spikret da også Kjell Meek (SV) stemte for. Dette enda han egentlig var for å kaste naboene til et bevaringsregime med bl.a. forbud mot å hugge trær på egen eiendom. Fordelene med dette er "større enn ulempene", som Meek sier i en kommentar til Oblad.no.

Naboene frykter en halvering av eiendomsverdiene sine dersom dersom de kommer inn i bevaringsområdet.    
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland