www.lokalmagasinet.no NYHETER | Her er Ludvigsens "ukjente" garasjesak Fr. 30. okt. 2020
Meny

Her er Ludvigsens "ukjente" garasjesak

Publisert 03.08.15. Endret 05.08.15 og 11.08.15 Mens fokus har vært rettet mot Høyre-ordfører John A. Ødbehrs garasje med en uheldig anlagt hybelleilighet, så har også Aps ordførerkandidat Tom A. Ludvigsen hatt sin personlige garasjesak: En garasje plassert et stykke inn på et område som er regulert til friområde/lekeplass, men ikke ferdig opparbeidet. Det ordnet seg på best mulige måte for Ludvigsen i plan- og miljøutvalget.

► På Facebooks direktekanal har Ludvigsen nylig kastet gedigne skittpakker mot LMs redaktør, som han kort sagt anser som Ødbehrs lydige hjelper foran valget. Dette skjedde etter at kanalen ble benyttet for å varsle og be om Ludvigsens medvirkning til gravesaken som var satt arbeid. 

► En kortversjon: Ludvigsen overholdt ikke den opprinnelige svarfrist overfor bygningsavdelingen, og kunne fått både overtredelsesgebyr og garasjen tvangsflyttet.

Først dagen før en ny og mye rausere svarfrist tok ordførerkandidaten til pennen. Da ba han om å få arealet omregulert, slik at hele garasjen ble liggende på sin eiendom.


► Saken hadde sin stille levetid i løpet av noen måneder i fjor. Inkludert en skivebom av en nyhetnotis i Moss Avis med hensyn til faktum i plan- og miljøutvalget.

► Det som startet som en administrativ delegasjonssak, ble en politisk reguleringssak med det best mulige utfall for Ludvigsens boligeiendom Granittveien 8 på Øståsen i Son.

Rådmannens innnstilling til plan- og miljøutvalget, om å følge de vanlige rekkefølgebestemmelsene å opparbeide friarealet først, og omregulere etterpå fikk null stemmer.

► Et forslag som Kjell Meek (SV) satte fram var litt gunstigere for utvalgsmedlem Ludvigsen, som da hadde fratrådt som inhabil.

Men så kom et forslag fra partifellen Ragnhild Lervik Johansen (Ap) som var enda et hakk  bedre, slik det vil gå fram av den kommende reportasjen.

► Ludvigsen er siden januar 2012 aktør i eiendomsbransjen gjennom selskapet Tan AS, som han eier hundre prosent med 30.000 kroner i aksjekapital. Han er daglig leder og enestyre/styreleder, med ektefellen Nina Brun Ludvigsen som vararepresentant.

Ekteparet solgte eiendommen i september i fjor. De flyttet da både bopel og forretningsadresse til Hollandveien 5 i Son.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland