www.lokalmagasinet.no NYHETER | Her blir rådmannen instruert! On. 2. des. 2020
Meny

HER blir rådmannen instruert!

(15.06.17) (Reporter Svein-H. Strand) LMs melding om plan- og miljøutvalgets vedtak i klagesaken om Feierbakken 1 i Son er blitt møtt med mye vantro: Prøver de virkelig å "råde over rådmannen"? For ordens skyld gjengir vi her fra den godkjente møteprotokollen: 

► Thor Einar Ombustvedt (BYGDL) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Bygdelista, Sp, H og Frp:

"Saken sendes tilbake til administrasjonen for utarbeidelse av et alternativ som støtter den politiske beslutningen at klagen tas til følge og rammetillatelse skal kunne gis. Planutvalget er av den oppfatning at tiltaket ikke tilsidesetter Plan og Bygningsloven § 29-2 eller reguleringsplan for Son Indre § 8c. Alternativet bør kunne fremmes på et nærliggende PLM møte."

Dette ble da enstemmig vedtatt, og rådmannens innstilling om å avslå klagen fikk null stemmer.

Formuleringen "den politiske beslutningen" er ellers uten grunnlag siden det ikke ble fattet noe annet vedtak. Det ligger i kortene at saken kommer tilbake. Formulerngen må derfor kunne leses som "den politiske oppfatning" i møtet 29. mai.

De folkevalgte vil da få anledning til å "hvitvaske" sin obstruksjon mot de faglige råd, ved å henge en godkjenning på et alternativt forslag fra rådmannen.

► Men hva rådmannen virkelig gjør, er ikke klart. LM avventer rådmannens svar på en epost-henvendelse om dette som ble sendt i går.

Etter det LM forstår var det bare "med nød og neppe" at det ble et enstemmig vedtak. Ombustvedt hadde åpenbart gjort et betydelig tverrpolitisk forarbeid for å få støtte til forslaget.

Tvilere lener seg til at saken skal behandles på nytt, med eller uten et "alternativt forlag" fra rådmannen.

Byggesaker i bevaringsområdet Son indre er en het potet for tiden. – For de sju i det politiske utvalget, og partiene som er representert der, er det mye om å gjøre å opptre mest mulig enhetlig i disse sakene, sier en kilde – og tilføyer:

– Så kan man spørre hva dette gjør med integriteten hos de folkevalgte.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland