www.lokalmagasinet.no NYHETER | Hemmeligholdelsen av Europarks leiepris Lø. 16. jan. 2021
Meny

LM tar saken til Fylkesmannen

Publisert 29.11.12 Mens redaksjonen venter på svar om de to siste spørsmålene til Kommunalteknikk, forberedes en klagesak til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for at leieprisen Europark betaler til kommunen holdes hemmelig. Mange stiller seg uforstående til dette og lovligheten, særlig i forhold til offentlighetsloven. Blant dem er lederen i Soon og Omegns Vel, Ivar Gudmundsen. Han bruker svært sterke ord om administrasjonens knefall for et ensidig ønske fra Europarks side og som blant annet forklares ut fra "konkurransehensyn". 

– Skyldes nok praktiske forhold

Publisert 27.11.12 (Reporter Svein-H. Strand) Jeg er ikke kjent med at det har vært noen konflikt eller uenighet om innholdet i avtalen. Den store avstanden i signeringsdato skyldes nok praktiske forhold. Det sier Heidrun Kårstein i Vestby kommune i en kommentar til vår melding i går om Europark-avtalen. Kårstein er leder av resultatområdet Kommunalteknikk som administrerer avtalen på vegne av kommunen som utleier.

Når det gjelder hemmeligholdelsen av leieprisen sier Kårstein, og vi siterer fra e-posten:

"Europark betrakter fordelingsnøkkelen mellom kommunen og Europark som et foretningsanliggende som de ikke ønsker å offentliggjøre. Som jeg skrev i forrige e-post; Unntaket om innsyn hjemles i offentlighetsloven § 13 jf forvaltningsloven §13 a, 2. Ledd. Dvs hemmeligholdelsen er forankret i lovverket, ikke i selve avtalen."

Avtalen er også juridisk bestykket med et eget punkt om hemmelighold. I innledningen til dette punkt 9 med overskriften "Konfidensialitet" heter det:

"Partene er enige om å bevare taushet om innholdet i nærværende avtale."

Vi kommer tilbake med mer om dette og andre sider omkring den omstridte Europark-avtalen. 

 Holder leieprisen hemmelig

Publisert 25.11.12 Vestby kommune hemmeligholder hva Europark betaler i leie for de avtalte parkerings-områdene i Son. LM har fått innsyn i kontrakten som er basis for selskapets innkreving av parkeringsavgift på Son torg, Son torg sør, "bankplassen" i Storgata og Wittustoppen ved nedkjørselen til sentrum fra sør. Men i innsynskopien er punkt 3 om leiebetaling for de i alt ca 75 plassene sladdet over med tusj. Avtalen er for kommunens del som utleier signert 30. juli 2010. Mens Europark som leietaker har signert først godt over ett år senere, 11. november 2011. I kontrakten framgår det at denne avtalen, den andre med Europark, løper fra 1. januar 2010 og ut 2014. LM venter på kommunens forklaring på disse opplysningene i kontrakten, og ikke minst hvorfor leieprisen holdes hemmelig.

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland