www.lokalmagasinet.no NYHETER | Hederspris til filmskaper Mari Storstein Lø. 5. des. 2020
Meny

Hederspris til filmskaper MARI STORSTEINFOTO: Peder Klingwall / VizPro

(19.06.19) (Redigert fra pressemelding) Under åpningen av Norges Handikapforbunds landsmøte ble filmskaper Mari Storstein tildelt forbundets høyeste eksterne utmerkelse. NHFs Hederspris kan gis til personer eller miljøer som på en særlig måte har utmerket seg ved å sette nasjonalt fokus på, eller engasjert seg i funksjonshemmedes interessekamp for likestilling og likeverd i samfunnet.

Gjennom sine dokumentarfilmer bidrar Storstein til å vise menneskene og normaliteten bak begrepet «funksjonshemmede».

I filmene og debattinnleggene synliggjør hun de samfunnsskapte utfordringene og den uretten som mennesker med nedsatt funksjonsevne møter.

Budskapet hennes er sterkt, klart, tydelig og faktabasert, og helt fritt for stakkarsliggjøring.

Mari har en sterk stemme og sier tydelig ifra, både ved å skape filmer og tv- serier, ved å dele av sitt liv og sine erfaringer i media. Hun er et forbilde, og en som går foran og viser vei for oss alle.

OM MARI STORSTEIN

Dokumentarfilmprodusent og serieskaper som bruker dokumentarfilm til å fortelle historier om funksjonshemmedes liv og virkelighet med politiske budskap.

Hun har bidratt til å synligjøre folk vi ikke ellers ser så mye til og som møtes med mange fordommer.

Hun har vist fram den uverdigheten funksjonshemmede blir møtt med og hvordan friheten begrenses av et rigid og tjenesteapparat som først og fremst møter funksjonshemmede som pasienter og brukere.

Hun er født med muskelsykdommen SMA og har engasjert seg i kampen for å få frigitt den livsforlengende medisinen Spinraza.

Viktige produksjoner: Brevet til Jens, Forestillinger om frihet, TV-serien Søsken. Tidligere priser: Jonas-prisen, Gullruten, NHF Oslos hederspris.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland