www.lokalmagasinet.no NYHETER | Har lager for smittevernutstyr Fr. 30. okt. 2020
Meny

HAR LAGER for smittevernutstyr

(19.04.20) (Reporter Svein-H. Srand) På en av regjeringens pressekonferanser, 29. mars, sa sosialministeren at kommunene har et lager for smittevernutstyr. Til LM bekrefter rådmann Sjur Authen at Vestby kommune har et slikt beredskapslager.

‒ Går det an å si noe konkret om det primære og det sekundære behov for lokalt smittevernutstyr i dagens situasjon?

‒ Behovet vil avhenge av hvor mange, om noen, av kommunens hjemmesykepleiepasienter, beboere i boligene og sykehjemspasienter som blir smittet. Og om vi må ta imot smittede sykehuspasienter fra Kalnes, tilføyer rådmannen.

‒ Det er derfor ikke mulig å si noe konkret om dette. Kommunens handlingsprogram revideres i desember hvert år, mens årsbudsjettet revideres etter første og andre tertial. Jeg ser foreløpig ikke noen grunn til å fravike dette.

Denne nyhetssaken er basert på eposter i slutten av mars, med stående tilbud til rådmannen om å få oppdatere kommentarer ved behov.

Senere, før påske, ble det opplyst at et stort volum med smittevernutstyr var ankommet til landet for å bli fordelt til kommunene. Når LM publiserer saken i dag, legger vi til grunn at situasjonen i Vestby er uendret.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland