www.lokalmagasinet.no NYHETER | Har fylt 16 år og BARE VOKSER Ti. 1. des. 2020
Meny

Har fylt 16 år og BARE VOKSER

(18.12.18) Ved månedsskiftet var det 16 år siden Lokal-magasinet.no åpnet sidene for lesere etter seks måneders utviklingsarbeid. Gjennom 2018 hvor vi har markert 15 års-jubileet, så har den flotte veksten i besøkstallene bare fortsatt. Målrettet tilstedeværelse på Facebook og Twitter gjør at sosiale medier bidrar positivt med å sende atskillig trafikk til sidene våre. Oktober med over 2300 besøk i gjennomsnitt per dag ble en rekordmåned. LM-historiens nest høyeste besøk kom i november. Og før 2018 er omme, vil vi ha nådd enda en milepæl: 700.000, sju hundre tusen, besøk!

Illustrasjonsfoto: Stock.Exchng

Typisk for ressurssituasjonen i alle år som lokal nettavis: Markering av 15 års-jubileet ble atskillig mer beskjedent enn planlagt, selv med tanke på utvalgte tilbakeblikk. "Jubileums-lenkene" nederst på forsidetoppen – til en håndfull spesielle leserbidrag – er nå borte.

► Men det planlegges en utvidelse under en annen "fane" og med et bredere tilbakeblikk, blant annet for kommunalreportasjen. Jeg benytter da anledningen til å beklage fraværet av kommunalstoff gjennom siste halvår. Årsak: Det bare er sånn... Men et visst fravær av tunge saker har "hjulpet" i en periode der andre oppgaver har vært prioritert høyere.

Slik har Lokalmagasinet.no vokst gjennom årene:

Den første publiseringsløsningen som ble brukt var tilknyttet en serverlogg som leverte omtrentlige trfikktall. Sent på høsten 2006 fikk vi den publsereren som fortsatt brukes.

► Med ny publiserer kunne vi for 2007 notere 60.000 besøk. I 2008 ble det 85.000.

Med 100.000 besøk ble en milepæl nådd i 2009. Allerede to år senere ble en ny milepæl nådd med 200.000 besøk. Og i 2014: 250.000.

2015 er det eneste året besøkstallet ikke har vokst. Det ble, nesten på hundretallet, "bare" som i 2014.

260.000 ble resultatet i 2016. Og i 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk – 541.000!


Så langt i desember ligger det an til at besøket i jubleumsåret kommer opp i 700.000. Det er da snakk om en framgang på ca 30 prosent fra i fjor.

SVEIN-H. STRAND LM-redaktør

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland