www.lokalmagasinet.no NYHETER | Halve Follo på "minussiden" i sine bosettingsvedtak for året Ti. 27. okt. 2020
Meny

Halve Follo på "minussiden" i bosettingsvedtak for året

Torsdag 07.01.16. Oppdatert senest 16:02 Sammen med Ås og Ski ligger Vestby kommune markert på "minussiden" med sine vedtak for bosetting av flyktninger i 2016. Vedtakene i de tre Follo-kommunene utgjør i alt 46, tilsvarende 27 prosent, færre bosettinger sammenliknet med direktoratets seneste oppfordring for 2016.

► 124 plasser er vedtatt i de tre kommunene, mot 170 som ønsket. Av dette har Ås alene vedtatt å bosette 17, eller over 42 prosent, færre enn Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ønsket.

På "minussiden" følger så Vestby med bare ti færre (25 mot 35), likevel en differanse på 28 prosent. Ski vedtok å opprette 76 plasser mot de 95 IMDI ønsket. Differanse: 19 plasser, eller 20 prosent.

Frogn og Oppegård har begge gjort vedtak nøyaktig på IMDI-tallet, henholdsvis 35 og 75 bosettinger.

Nesodden hadde ikke svart innen fristen nyttårsaften, men gjorde i 2015 vedtak godt i overkant av hva det var bedt om, 32 mot 20 plasser. Med sitt vedtak for 2015 lå også Oppegård på "plussiden" med 50 plasser, mot IMDIs 40.

Også for Vestby er totalbildet litt bedre, da vedtaket for 2015 lød på 18 bosettinger, nøyaktig som direktoratet ønsket. 18 var også tallet på flyktninger som var bosatt i Vestby i 2014.

► I Akershus-kommunene er det vedtatt ialt 474 færre bosettingslasser for 2016 enn ønsket; 936 mot 1410 plasser i den seneste oppfordringen en differanse på 33,6 prosent.

FOR HELE LANDET er behovet anslått til 18.000 plasser i 2016, mot kommunenes vedtak på litt over 11.000. En rekke kommuner hadde ikke svart innen fristen, blant dem Oslo og Trondheim. Men en prognose viser at det kan ventes ytterligere ca 2000 "vedtaksplasser" for bosetting. Underdekningen blir i utgangspunktet likevel på 27,8 prosent.

Til sammenlikning var de nasjonale 2015-tallene på plussiden: 11.719 bosettingsplasser, mot de 11.185 plassene direktoratet ba om. I 2014 var det 7784 flyktninger bosatt i norske kommuner.

Kilde: IMDI/Nrk.no
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland