www.lokalmagasinet.no NYHETER | H snur: Fullverdig ny Hølen skole Lø. 5. des. 2020
Meny

H snur: Fullverdig ny Hølen skole

Publisert 14.08.13 Høyre snur og går nå inn for å bygge en ny barneskole i Hølen som blir fullverdig på alle måter, til en kostnad av inntil 78 millioner kroner. Det er da et stort politisk flertall for å droppe billigere løsninger, og saken skal til ny behandling i kommunestyret. Det mangler nå trolig bare tilslutning fra KrF og V for å få et enstemmig vedtak i denne turbulente saken. Etter et møte mandag kveld har Vestby Høyre sendt ut denne pressemeldingen fra lokalpartiets leder og gruppeleder i kommunestyret, Stig Eyde:

Diskusjonen rundt Hølen skole har pågått i kommunestyret siden 2009. Høyre har, siden skoledebatten startet, vært garantist for en fortsatt fullverdig skole i Hølen. I tillegg er selvfølgelig Høyre opptatt av at vi tilbyr barna våre en god skole med et godt innhold.

Etter at en nedsatt byggekomite sammen med administrasjonen har jobbet seg gjennom de ulike alternativene, har komiteens flertall kommet til at saken igjen må tilbake til kommunestyret. Eirin Bolle, er Høyres representant i komiteen.

Komiteens flertall, hvor Høyres representant er en del av flertallet, mener at det ikke kan bli en fullgod skoleløsning dersom komiteen må holde seg til den vedtatte rammen.

Saksbehandlingen viser at rehabilitering kan bli mer kostbart enn det å bygge nytt og at rehabiliteringsløsningen ikke blir fullgod.

Vestby Høyre ønsker å se fremover, finne en løsning som gir fleksibilitet og være fremtidsrettet samtidig som å gi elevene og lærere en fullgod skole tilbake.

Høyres kommunestyregruppe støtter vårt medlem i komiteen og vil gå inn for byggekomiteens flertall sin innstilling på å bygge nytt for inntil 78 millioner kroner.

I tillegg forutsetter Vestby Høyre at skolen bygges med en tilrettelegging for videre utvidelse i fremtiden. Vestby Høyre vil foreslå at det settes av ytterligere kr 2 millioner for å sikre tegninger og tilrettelegging for den fremtidige utviklingen.

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland