www.lokalmagasinet.no NYHETER | H endte til venstre To. 26. nov. 2020
Meny

Høyre endte til venstre

Publisert 24.09.15 Vestby Høyre valgte å løse seg fra valgresultatets dilemma ved å inngå et valgteknisk samarbeid til venstre, slik ryktet har gått de siste dagene. Resultatet av forhandlingene ble presentert på en pressekonferanse i ettermiddag.

► Dermed har partiet forpliktet seg til å stemme for Arbeider-partiets Tom Anders Ludvigsen som ordfører de neste fire årene når det nye kommunestyret konstituerer seg mandag 12. oktober.

I forhandlingene, der et hovedmål var å isolere Miljøpartiet De Grønne og sine tidligere partifeller i Bygdelista, måtte Høyre også svelge at Arbeiderpartiet fikk varaordføreren, ved Annette Mjåvatn. En stor taper ble også Fremskritts-partiet.

► Normalt skulle det da ligge an til at Høyre får sin betaling i form av ekstra god representasjon i de viktigste styrer, råd og utvalg, men dette gjenstår å se. Her er det nå hele fem partier som skal tilgodeses, primært etter sin styrke i kommunestyret.

Kommentarer fra Vestby Høyre lar vente på seg. Den kontroversielle avgjørelsen kan være tatt av et flertall i foreningsstyret, og var ikke kjent for alle i den nye kommunestyregruppa så sent som få timer i forveien.

► Spørsmålet er om dette er helt i tråd med reglementet for Høyres hovedorganisasjon som i juni ble vedtatt med bindende virkning for alle lokalforeninger.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland